Den otevřených dveří

Dne 12. března 2020 proběhne na naší základní škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nejen pro budoucí žáky 1. tříd, ale také pro zájemce o studium v třídách s rozšířenou výukou matematiky.

Připravujeme pro Vás bohatý program.

Pro předškoláky

V dopoledních hodinách můžete navštívit ukázkové hodiny v jednotlivých ročnících, odpolední část programu je poté koncipována jako zábavná stezka školou plná úkolů a her.

Zájemci o studium v matematické třídě

Pro starší žáky a jejich rodiče budou v rámci prohlídky školy představena specifika studia podle školního vzdělávacího programu Brána života s rozšířenou hodinovou dotací matematiky a přírodovědných předmětů. Získáte informace nejen ke studiu na II. stupni základní školy, ale budete moci nahlédnout také do našich odborných učeben. Po celou dobu Vám budou k dispozici vyučující naší školy, kteří Vám poskytnou podrobné informace k přijímacím zkouškám, studiu i mimoškolním aktivitám.

Součástí dne otevřených dveří bude také možnost si vyzkoušet "nanečisto" přijímací zkoušky do matematické třídy.

Pro bližší informaci ke Dni otevřených dveří nás neváhejte s předstihem kontaktovat.

Těší se na Vás učitelé ZŠ 1. máje

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy