Představení základní školy

 

 

 

Už jste slyšeli o jedné z největších základních škol na území města Havířova? Dovolte nám, abychom Vám představili NAŠI MATEMATICKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁJOVKA JE...

 • Základní škola s 55 letou tradicí

 • Specializujeme se na rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů

 • Jsme školou s nejvyšším počtem žáků v Havířově

 • Přes 30 let vzděláváme žáky 6.-9. tříd v matematických třídách, které jsou určené pro nadané žáky jako alternativa k víceletým gymnáziím

 • Více než 25 let se specializujeme na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými

 • Součástí školy je Školské poradenské pracoviště (spolupráce se speciálním pedagogem školy a výchovným poradcem)

 • Zaměřujeme se na práci s třídními kolektivy v rámci prevence patologických jevů ve společnosti

 • Škola má moderní vybavení kmenových i odborných učeben

 • Ve výuce aplikujeme moderní výukové metody v souladu s trendy společnosti 21. století

 • Žáci školy jsou úspěšnými řešiteli olympiád a soutěží

 • Žáci 9. ročníků se umisťují na předních příčkách při přijímacím řízení na střední školy

 • Preferujeme individuální přístup k žákům

 • Poskytujeme žákům řadu mimoškolních aktivit (školní časopis, školy v přírodě, exkurze, přednášky a besedy, projektové dny)

 • V roce 2019 jsme získali statut Fakultní školy Ostravské univerzity; jsme zapojeni v projektu Hrdá škola (Schools United) a jsme držitelé certifikátu Demokratická školy

 • Každoročně organizujeme týdenní pobyt žáků Z.E.B.R.A (pro žáky II. stupně) a školy v přírodě (pro žáky I. stupně)

Ve školním roce 2018/2019 se nám navíc podařilo...

 • Vzdělávat a vychovávat 622 žáků (k 05/2019)

 • Získat spoustu úspěchů v soutěžích a olympiádách na městské, okresní i krajské úrovni

 • Zrekonstruovat šatní prostory pro žáky I. stupně

 • Obnovit tradici přijímacího řízení pro žáky 5. tříd, kteří se přihlásili ke studiu v "matematických" třídách

 • Získat statut Fakultní školy Ostravské univerzity

 • Dva z našich vyučujících získali ocenění za přínos v oblasti vzdělávání udělovaný statutárním městem Havířov

 • Realizovat projekt Šablony II, který finančně podporuje doučování žáků a projektové dny pro žáky I. a II. stupně školy

 • Získat projekt Mladý farmář, který odstartuje své aktivity v novém školním roce

 • Získat titul Demokratická škola, která je udělován školám s aktivní Žákovskou radou

 • Vydat 9 čísel školního časopisu Maják

 • Díky školnímu sboru Zvonky uspořádat charitativní koncert "Zpíváme pro UNICEF"

 • Zapojit se do projektu Jsem laskavec a Hrdá škola (Schools United)

 • Vytvořit kolekci nového školního oblečení "Májovka" a aktivně se prezentovat na sociálních sítích

 • Rekonstruovat a zvelebovat prostory školy (školní chodby, malování tříd, vybavení novým nábytkem)

 • Otevřít školní bufet Malina

 • Realizovat projekt Ovoce a Mléko do škol

Ve školním roce 2019/2020 budeme...

 • Vzdělávat a vychovávat

 • Pracovat na individuálním přístupu k žákům

 • Realizovat projekty školy (Šablony II, Mladý farmář, Demokratická škola, Hrdá škola)

 • Plnit vizi Fakultní školy Ostravské univerzity

 • Realizovat tradiční i netradiční akce školy

 • Usilovat o další rekonstrukci prostor školy včetně šaten pro žáky II. stupně a nové vybavení počítačových učeben školy

 • Rozšíříme nabídku mimoškolní činnosti

Aktivity naší školy můžete sledovat také na našich sociálních sítích.

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy