NOUZOVÝ STAV

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Informace ZŠ 1. máje Havířov

OBECNÉ INFORMACE

 • od 11. 3. 2020 je zrušena výuka našich žáků a přerušena další činnost školy související s výchovou a vzděláváním na naší základní škole,

 • aktuálně byly předány informace a pokyny zákonným zástupcům našich žáků prostřednictvím systému Bakaláři

 • činnost školní jídelny pro cizí strávníky je od 16. 3. 2020 zrušena,

 • využívání tělocvičny školy pro cizí organizace je dle nařízení zřizovatele školy zrušena,

 • byl zrušen Den otevřených dveří, který se měl původně konat dne 12. 3. 2020 - bude stanoven náhradní termín,

 

 • !!! ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD bude v letošním roce probíhat pouze elektronicky - bližší informace zde 

 • !!! BLIŽŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO MATEMATICKÝCH TŘÍD - zde

 

 • plánované akce školy byly zrušeny s výjimkou ozdravného pobytu žáků I. stupně (Malá Morávka), který je vázán na dotaci Moravskoslezského kraje,

 • informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zde,

 • formuláře pro zákonné zástupce žáků k vyřízení ošetřovného (formulář České správy sociálního zabezpečení) je k dispozici na sekretariátě školy a lze si jej vyzvednout ve všedních dnech v čase 8.00-12.00 hodin.

NOVĚ JSME ZAHÁJILI INTENZIVNÍ ON-LINE VÝUKU - ROZVRH HODIN S PODĚKOVÁNÍM RODIČŮM NALEZNETE - ZDE.

POKYNY K PLNĚNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ

 • Aktuální stav nelze chápat jako vyhlášení prázdnin pro žáky! Je tedy nutné, aby všichni žáci školy plnili zadané úkoly, které jsou zadány přes systém Bakaláři, e-maily nebo osobně vyučujícími ve škole během výuky.  

 • Všechny zákonné zástupce našich žáků žádáme, aby dohlíželi na plnění zadaných domácích úkolů a pokynů našich vyučujících.

 • Pokud mají žáci své učebnice nebo jiné potřebné materiály v budově školy, domluví se se svým třídním učitelem a ten vše potřebné předá na vrátnici školy (vrátnice je otevřena denně v čase 8.00-12.00 hodin).

 • S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit.

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY (pro žáky 9. ročníků)

 • Dne 23. 3. 2020 nastínil ministr školství Robert Plaga, jak by měly vypadat jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Ty by měly proběhnout pouze v jednom termínu, nejdříve 2 týdny po otevření škol.

 • Bližší informace budeme postupně uveřejňovat na našich webových stránkách, přes Bakaláře i na sociálních sítích. Zůstaňte v kontaktu!

 • Milí žáci, vydržte tuto izolaci a svědomitě se připravujte na přijímací zkoušky.

DALŠÍ MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

 • Výukové materiály FRED https://fred.fraus.cz/ 

  • databáze on-line výukových materiálů, pracovních listů, videí apod.​

 • Škola s nadhledem​ - https://www.skolasnadhledem.cz/

  • zábavné on-line procvičování "od základky po střední"​

 • Nová školahttp://www.novaskolabrno.cz/produkty/interaktivni-ucebnice/​

 • Učebnice online http://ucebnice.online/​

  • multimediální učebnice zdarma ke stažení​

  • Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

 • Učebnice FRAUS - odkaz zde

 • Matematika pro 1. - 5. třídy onlinehttp://www.matyskova-matematika.cz/​

  • výuková videa, která vás provedou výukou matematiky 1. - 5. třídy​

  • Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 • Matika.in - matematika pro 1.-9. ročník základních škol hravou formou

 • Onlinecvičení.cz - český jazyk a matematiku lze procvičovat on-line:

 • Školákov.eu - pro žáky prvního stupně ZŠ 

AKTUÁLNĚ VE ŠKOLE

Všechny činnosti probíhající v budově naší základní školy jsou plně v souladu s veškerými bezpečnostními opatřeními souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem. Prosíme všechny, kteří v tomto období navštíví budovu školy, aby dodržovali veškerá nařízení epidemiologů a využívali roušky nebo podobné ochranné prostředky. V případě nedodržení těchto pravidel nebudete do školy vpuštěni.

Aktuálně...:

 • ve škole jsou aktuálně vyřizovány záležitosti týkající se ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let 

  • sekretariát školy - každý den v čase 8.00-12.00 hodin​,

 • vyučující připravují a posílají materiály a úkoly pro domácí přípravu žáků,

 • probíhá intenzivní desinfekce všech prostor školy,

 • pro naše současné i budoucí žáky zvelebujeme prostory školy a instalujeme nové prvky školní zahrady,

 • od 16. 3. 2020 zahajujeme rozsáhlý projekt rekonstrukce šaten pro žáky II. stupně

Následující příspěvek dokládá naši aktuální rekonstrukci šaten:

 

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy