Učitelský sbor školní rok 2018-2019

Organizační struktura školy

VEDENÍ ŠKOLY

 • Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. - ředitelka základní školy (mdrozdova@zs1maje.cz)

 • Mgr. Kateřina Hujerová - zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň vzdělávání (khujerova@zs1maje.cz)

 • Mgr. Pavla Wróblová - zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň vzdělávání (pwroblova@zs1maje.cz)

 • Mgr. Magdalena Kolasová - výchovná poradkyně (mkolasova@zs1maje.cz)

 • Ing. Kateřina Penkovová - sekretariát (info@zs1maje.cz)

 • Vanda Jůzová - ekonomka školy (vjuzova@zs1maje.cz)

TŘÍDNÍ UČITELÉ pro školní rok 2019/2020

Pro konzultace s vyučujícími prosím využívejte konzultační hodiny, které jsou na naší základní škole každé úterý v čase 14.00-15.30 hodin.

 • 1.A   Mgr. Petra Pezdová (ppezdova@zs1maje.cz)

 • 1.B   Mgr. Monika Figurová (mfigurova@zs1maje.cz)

 • 1.C   Mgr. Šárka Mokrošová (smokrosova@zs1maje.cz)

 • 2.A   Mgr. Pavla Charvátová (pcharvatova@zs1maje.cz)

 • 2.B   Mgr. Hana Tesárková (htesarkova@zs1maje.cz)

 • 3.A   Mgr. Kateřina Hünerová (khunerova@zs1maje.cz)

 • 3.B   Mgr. Charlota Bošková (cboskova@zs1maje.cz)

 • 3.C   Mgr. Alena Černá (acerna@zs1maje.cz)

 • 4.A   Mgr. Ivana Kleslo (ikleslo@zs1maje.cz)

 • 4.B   Mgr. Vladimíra Vítková (vvitkova@zs1maje.cz)

 • 4.C   Mgr Yweta Guňková (ygunkova@zs1maje.cz)

 • 5.A   Mgr. Ester Schabjuková (eschabjukova@zs1maje.cz)

 • 5.B   Mgr. Jana Vitulová, DiS. (jvitulova@zs1maje.cz)

 • 5.C   Mgr. Jiřina Sýkorová​ (jsykorova@zs1maje.cz)

 • 6.A   Mgr. Helena Kubinová (hkubinova@zs1maje.cz)

 • 6.B   Mgr. Hana Podstavková (hpodstavkova@zs1maje.cz)

 • 6.C   Mgr. Mirka Křížková (mkrizkova@zs1maje.cz)

 • 7.A   Mgr. Jolana Mütherová (jmutherova@zs1maje.cz)

 • 7.B   Mgr. Martin Buchwaldek (mbuchwaldek@zs1maje.cz)

 • 7.C   Mgr. Radana Gocmanová (rgocmanova@zs1maje.cz)

 • 8.A   Mgr. Jana Durdová (jdurdova@zs1maje.cz)

 • 8.B   Mgr. Lenka Vašutová (lvasutova@zs1maje.cz)

 • 8.C   Mgr. Eva Gabzdylová (egabzdylova@zs1maje.cz)

 • 9.A   Mgr. Ludmila Überallová (luberallova@zs1maje.cz)

 • 9.B   Mgr. Taťána Kopcová (tkopcova@zs1maje.cz)

 • 9.C   Mgr. Kateřina Hrachovinová (khrachovinova@zs1maje.cz)

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Magdalena Kolasová (mkolasova@zs1maje.cz)

Mgr. Pavlína Mazurková (pmazurkova@zs1maje.cz)

Mgr. Martina Kotulová (mkotulova@zs1maje.cz)

Mgr. Mirka Paloncyová (mpaloncyova@zs1maje.cz)

Ing. Jana Ikášová (jikasova@zs1maje.cz)

Mgr. Táňa Janíčková (tjanickova@zs1maje.cz)

Mgr. Linda Pastyříková (lpastyrikova@zs1maje.cz)

Bc. Josef Turoň (jturon@zs1maje.cz)

PaedDr. Václav Hujer (vhujer@zs1maje.cz)

Mgr. Martina Belostíková (mbelostikova@zs1maje.cz)

Mgr. Jaroslava Třasková (jtraskova@zs1maje.cz)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Darina Skotnicová (speciální pedagog) - dskotnicova@zs1maje.cz

Mgr. Eva Gabzdylová (preventistka rizikového chování a patologických jevů) - egabzdylova@zs1maje.cz

Mgr. Magda Kolasová (výchovná a kariérní poradkyně) - mkolasova@zs1maje.cz

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Eva Walachová (vedoucí školní družiny)

Iveta Ručilová

Jiřina Stankovičová

Lenka Syrová

Yvona Turšnerová

Bc. Helena Vríčanová

ASISTENTI PEDAGOGŮ

Bc. Jana Garová, DiS.

Jiřina Stankovičová

Lenka Syrová

Yvona Turšnerová

Lenka Valošková

Pavla Suchánková

Nikola Dibďáková Macurová

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy