Organizační struktura

VEDENÍ ŠKOLY

 • Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. - ředitelka základní školy (mdrozdova@zs1maje.cz)

 • Mgr. Kateřina Hujerová - zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň vzdělávání (khujerova@zs1maje.cz)

 • Mgr. Pavla Wróblová - zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň vzdělávání (pwroblova@zs1maje.cz)

 • Mgr. Magdalena Kolasová - výchovná poradkyně (mkolasova@zs1maje.cz)

 • Ing. Kateřina Penkovová - sekretariát (info@zs1maje.cz)

 • Vanda Jůzová - ekonomka školy (vjuzova@zs1maje.cz)

TŘÍDNÍ UČITELÉ pro školní rok 2020/2021

Pro konzultace s vyučujícími prosím využívejte konzultační hodiny, které jsou na naší základní škole každé úterý v čase 14.00-15.30 hodin, a systém Bakaláři. - z důvodu aktuální epidemiologické situace jsou konzultace nyní zrušeny.

 • 1.A   Mgr. Ester Schabjuková (eschabjukova@zs1maje.cz)

 • 1.B   Mgr. Vladimíra Vítková (vvitkova@zs1maje.cz)

 • 1.C   Mgr. Alena Černá (acerna@zs1maje.cz)

 • 1.D   Mgr. Kateřina Řeháková (krehakova@zs1maje.cz)

 • 2.A   Mgr. Petra Pezdová (ppezdova@zs1maje.cz)

 • 2.B   Mgr. Monika Figurová (mfigurova@zs1maje.cz)

 • 3.A   Mgr. Pavla Charvátová (pcharvatova@zs1maje.cz)

 • 3.B   Mgr. Jana Vitulová (jvitulova@zs1maje.cz)

 • 3.C   Mgr. Šárka Mokrošová (smokrosova@zs1maje.cz)

 • 4.A   Mgr. Kateřina Hünerová (khunerova@zs1maje.cz)

 • 4.B   Mgr. Dagmar Hrdá (dhrda@zs1maje.cz)

 • 4.C   Mgr. Linda Pastyříková (lpastyrikova@zs1maje.cz)

 • 5.A   Mgr.  Charlota Bošková (cboskova@zs1maje.cz)

 • 5.B   Mgr. Naděžda Mayerová (nmayerova@zs1maje.cz)

  • zástup Ing. Marie Nedbalcová (mnedbalcova@zs1maje.cz)​

 • 5.C   Mgr Yweta Guňková (ygunkova@zs1maje.cz)

 • 6.A   Mgr. Martina Kotulová (mkotulova@zs1maje.cz)

 • 6.B   Mgr. Kateřina Hrachovinová (khrachovinova@zs1maje.cz)

 • 6.C   Mgr. Pavlína Mazurková (pmazurkova@zs1maje.cz)

 • 7.A   Mgr. Helena Kubinová (hkubinova@zs1maje.cz)

 • 7.B   Mgr. Hana Podstavková (hpodstavkova@zs1maje.cz)

 • 7.C   Mgr. Mirka Křížková (mkrizkova@zs1maje.cz)

 • 8.A   Mgr. Jolana Mütherová (jmutherova@zs1maje.cz)

 • 8.B   Mgr. Martin Buchwaldek (mbuchwaldek@zs1maje.cz)

 • 8.C   Mgr. Radana Gocmanová (rgocmanova@zs1maje.cz)

 • 9.A   Mgr. Jana Durdová (jdurdova@zs1maje.cz)

 • 9.B   Mgr. Lenka Vašutová (lvasutova@zs1maje.cz)

 • 9.C   Mgr. Eva Gabzdylová (egabzdylova@zs1maje.cz)

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Magdalena Kolasová (mkolasova@zs1maje.cz)

Ing. Jana Ikášová (jikasova@zs1maje.cz)

Mgr. Martina Belostíková (mbelostikova@zs1maje.cz)

Mgr. Táňa Janíčková (tjanickova@zs1maje.cz)

Mgr. Ludmila Überallová (luberalova@zs1maje.cz)

Mgr. Taťána Kopcová (tkopcova@zs1maje.cz)

Mgr. Nikol Porubová (nporubova@zs1maje.cz)

Ing. Antonín Gavlas (agavlas@zs1maje.cz)

Ing. Adriana Janíková (ajanikova@zs1maje.cz)

Mgr. Albina Šteffková (asteffkova@zs1maje.cz)

PaedDr. Václav Hujer (vhujer@zs1maje.cz)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Darina Skotnicová (speciální pedagog) - dskotnicova@zs1maje.cz

Mgr. Eva Gabzdylová (preventistka rizikového chování a patologických jevů) - egabzdylova@zs1maje.cz

Mgr. Magda Kolasová (výchovná a kariérní poradkyně) - mkolasova@zs1maje.cz

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Eva Walachová (vedoucí školní družiny)

Iveta Ručilová

Jiřina Stankovičová

Lenka Syrová

Yvona Turšnerová

Bc. Helena Vríčanová

ASISTENTI PEDAGOGŮ

Bc. Jana Garová, DiS.

Jiřina Stankovičová

Yvona Turšnerová

Lenka Valošková

Pavla Suchánková

Nikola Dibďáková Macurová

Barbora Chroboková

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV