Termíny školního roku 2020/2021

TERMÍNY VYUČOVÁNÍ A ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN:

Zahájení školního roku - 1. září 2020 v 9.00 hodin                               

Podzimní prázdniny - 29. - 30. října 2020                                      

Vánoční prázdniny - 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021                                      

Začátek vyučování v novém roce 2021 - 4. ledna 2021      

Předávání pololetního vysvědčení - 28. 1. 2021             

Pololetní prázdniny - 29. 1. 2021                                      

Jarní prázdniny - 22. 2. - 28. 2. 2021                                            

Velikonoční prázdniny - 1. - 5. 4. 2021                                

Velikonoční pondělí - 5. 4. 2021                                   

Slavnostní ukončení studia žáků 9. tříd - 29. 6. 2021                   

Konec školního roku a výdej vysvědčení - 30. 6. 2021         

 

Hlavní prázdniny - 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021  

 

 

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

2. září 2020 - třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. tříd (od 16.00 hodin)

8. září - třídní schůzky školní družina (od 16.00 hodin)

10. září - třídní schůzky pro 2. - 9. třídy (I. stupeň od 16.00 hodin, II. stupeň od 16.30 hodin)

15. dubna - třídní schůzky 1. - 9. třídy (I. stupeň od 16.00 hodin, II. stupeň od 16.30 hodin) 

v případě mimořádné organizace školního roku (z důvodu epidemiologické situace) budou změny s dostatečným předstihem oznámeny všem zákonným zástupcům přes systém Bakaláři

VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZAŘAZEN DO TZV. 2. STUPNĚ POHOTOVOSTI (SEMAFOR) - PROTO JSOU PRO TUTO CHVÍLI KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE ŽÁKŮ ZRUŠENY

Běžný režim konzultačních hodin (při stupni "0" a "1") se řídí následujícími pravidly:

Od 15. 9. 2020 budou probíhat pravidelné úterní konzultační hodiny pro zákonné zástupce našich žáků a rodiče uchazečů o studium na naší základní škole:

  • každé úterý

  • čas 14.00 - 15.30 hodin

  • na konzultační hodiny se zákonný zástupce nemusí objednat předem

  • po příchodu se zákonný zástupce zapisuje do knihy návštěv ve vestibulu školy

  • s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci může být vyžadováno nošení ochrany úst a nosu (rouška, respirátor)

  • při vyšším stupni pohotovosti (viz část webových stránek - Aktuality - Epidemiologická situace) mohou být konzultační hodiny pro rodiče zrušeny a bude přistoupeno na vzdálenou formu konzultací přes systém Bakaláři

DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Den otevřených dveří - 18. BŘEZNA 2021

Zápis žáků do 1. tříd - DUBEN 2021 (termín bude stanoven zřizovatelem)

Přijímací řízení pro žáky 5. tříd do matematických tříd (školní rok 2021/2022) 

  • květen 2021 

  • termín pro odeslání přihlášky k přijímacím zkouškám - bude upřesněno

                                   

PŘEHLED STÁTNÍCH SVÁTKŮ A VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ:                                    

Den České státnosti - 28. září

Výročí vzniku samostatného Československa - 28. říjen

Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopad

Výročí založení města Havířova - 4. prosinec

Den obnovy samostatného českého státu - 1. leden

Den učitelů - 28. březen

Velký pátek - 2. duben

Velikonoční pondělí - 5. duben

Svátek práce - 1. květen

Den vítězství nad fašismem - 8. květen

Mezinárodní den dětí - 1. červen

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV