Dokumenty školy

V této části webových stránek si mohou žáci školy, jejich zákonní zástupci i uchazeči o studium stáhnout důležité dokumenty školy. Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nelze na webových stránkách zveřejňovat jmenné seznamy žáků.

 

DOKUMENTY PRO UCHAZEČE O STUDIUM 

 

Žádost o odklad školní docházky

Žádost k přijetí ke vzdělávání

Přihláška ke studiu v matematické třídě

(pro žáky 5. tříd ZŠ)

příjem přihlášek do 10. května 2019

termín zkoušek: 16. 5. 2019

náhradní termín: 30. 5. 2019 

Kritéria pro přijetí žáka do matematické třídy

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy