Úřední deska školy

V této sekci webových stránek školy zveřejňujeme informace vztahující se k přijímacímu řízení, správnímu řízení a výběrovým řízením školy.

Vzhledem k platnosti nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018) budou zveřejňovány informace pouze s přidělenými jednacími čísly. Jmenné seznamy žáků nebudou touto formou na webových stránkách umisťovány.

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení dne 1. 1. 2005. Zařazení do sítě škol - 24. 1. 1996. Zřizovatelem školy je Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město. Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

1. třídy

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 je stanoven na 6. a 17. dubna 2020.

Pro bližší informace a možnost návštěvy naší školy připravíme během měsíce června 2020 náhradní "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JSOU K NAHLÉDNUTÍ - ZDE

MATEMATICKÉ TŘÍDY

Přijímací řízení pro žáky aktuálních 5. tříd proběhne na ZŠ 1. máje v měsíci červnu 2020.

Podání přihlášky do matematické třídy a podmínky přijetí jsou zveřejněny - ZDE

Bližší informace Vám poskytne za vedení školy:

  • paní zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Pavla Wróblová 

  • email - pwroblova@zs1maje.cz

  • tel. - 596 411 135, 702 196 410

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - POZICE UČITEL

Ředitelka školy jako statutární zástupce ZŠ 1. máje Havířov vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/učitelka ZŠ pro školní rok 2020/2021.

Podmínky pro uchazeče o zaměstnání:

  • ukončené magisterské vysokoškolské studium v oblasti pedagogických věd nebo ukončené vysokoškolské studium v oblasti nepedagogických věd 

  • nebo ukončené bakalářské vysokoškolské studium v oblasti pedagogických věd a aktuální vykonávání navazujícího rozšiřujícího studia

  • trestní bezúhonnost

  • zdravotní způsobilost

Životopisy uchazeči o zaměstnání odesílají na emailovou adresu mdrozdova@zs1maje.cz do 30. dubna 2020.

                                                                            

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy