Úřední deska školy

V této sekci webových stránek školy budou zveřejňovány informace vztahující se k přijímacímu řízení, správnímu řízení a výběrovým řízení školy.

Vzhledem k platnosti nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018) budou zveřejňovány informace pouze s přidělenými jednacími čísly. Jmenné seznamy žáků nebudou touto formou na webových stránkách umisťovány.

!!!Jmenné seznamy žáků 1., 2. a 6. tříd budou k dispozici v budově školy od 26. srpna 2019!!!

1. třídy

Seznamy žáků (dle přidělených kódů) přijatých do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 jsou vyvěšeny v budově školy. Kódy, které byly Vašemu dítěti neodpovídají rozdělení žáků do konkrétní první třídy a slouží pouze pro účely správního řízení.

Z důvodu ochrany osobních údajů nebudou jmenné seznamy našich žáků uveřejněny přes webové stránky. 

MATEMATICKÉ TŘÍDY

Na základě výsledků I. kola přijímacího řízení ze dne 16. 5. 2019 je ke studiu ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů přijato těchto 25 žáků.

Konečný seznam 30 přijatých žáků (včetně výsledků z jednotlivých testů) bude zveřejněn po ukončení II. kola přijímacího řízení – tj. 31. 5. 2019.                                                                                                 

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy