Výchovné poradenství

Pracoviště výchovného poradenství poskytuje konzultační hodiny žákům, rodičům i pedagogům každé úterý v čase 14.00 - 15.30 hodin nebo kdykoliv po předchozí osobní nebo telefonické domluvě v kabinetě výchovné poradkyně. Poradenství je v době mimořádných opatření možné pouze emailem nebo telefonicky (kontakty jsou uvedeny níže).

Prvořadými úkoly výchovné poradkyně je vedení Školského poradenského pracoviště, péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy a kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků.

V této části webových stránek budeme pravidelně poskytovat aktuální informace.

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Kde hledat informace...

 • www.atlasskolstvi.cz

 •  www.infoabsolvent.cz

 • Atlas školství pro Moravskoslezský kraj – obdrží každý žák ​

 • návštěva IPS ÚP v Karviné 

 • prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji 

 • DOD – dny otevřených dveří​

 • webové stránky SŠ

Testy profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna Havířov

TELEFON: 597 582 372

WEBOVÉ STRÁNKY: www.pppkarvina.cz

návštěvu nutno objednat

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

ÚTERÝ 14.00 - 15.30 hodin (během mimořádných opatření zrušeny)

jiný termín je možný na základě předchozí domluvy

KONTAKTY: Mgr. Magdaléna Kolasová

tel.: 702 196 407

email: mkolasova@zs1maje.cz

Přijímací řízení na střední školy

pro školní rok 2020/2021

Volba studijního oboru

Aktuální informace - ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Zápisové lístky budou vydávány ve čtvrtek 9. dubna 2020 od 8.00 do 12.00 hod. ve vstupní hale základní školy proti podpisu zákonného zástupce, příp. zletilého žáka.

 

Tímto zápisovým lístkem bude stvrzovat žák úmysl vzdělávat se na dané střední škole. Je nutné ho odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledky přijímacích řízení z obou škol (oborů), na které se hlásí. 

V  případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní i nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8  denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti, na což bylo upozorněno.“

 

Zpracovala: M. Kolasová, výchovná poradkyně

Přihlášky

 • 2 přihlášky​​

 • za vyplnění přihlášek a jejich odevzdání na SŠ zodpovídají rodiče​

 • odevzdat do 1. 3. 2020

 • do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019

Jednotná přijímací zkouška (jen pro maturitní obory)

 • písemný test z českého jazyka a literatury ​a písemný test z matematiky​

 • ​přípravu testů, jejich distribuci, zpracování ​a hodnocení výsledků zajišťuje CERMAT

 • ​zkoušku může uchazeč konat dvakrát

 • 1. termín – 14. dubna 2020 
  pro čtyřleté obory vzdělávání​

 • 2. termín – 15. dubna 2020
  pro čtyřleté obory vzdělání​

Přijímací zkouška u oborů s výučním listem

Formulář žádosti o vydání přihlášky na SŠ
 • přijímací zkoušky se nekoná

 • ředitel střední školy rozhoduje podle studijních výsledků z 8. ročníku a z 1. poloviny 9. ročníku

Povinná lékařská prohlídka (PLP)

 • vyžaduje většina studijních oborů​​

 • formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče  je ke stažení na webových stránkách dané střední školy​

 • nutno ověřit u lékaře a přiložit k přihlášce​

Kritéria přijímacího řízení

 • zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna 2020 na webových stránkách školy

Kritéria:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání​

 • výsledky jednotné zkoušky (pokud jsou součástí přijímacího řízení, podílí se min. 60 %)​

 • další skutečnosti (výsledky olympiád, vědomostních soutěží, …)

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

 • koncem dubna 2020 budou zveřejněny výsledky na webových stránkách příslušné střední školy

 • ředitel střední školy rozesílá poštou pouze rozhodnutí o nepřijetí žáka​

 • pokud se žáci neumístí v 1. kole přijímacího řízení postupují do dalších kol přijímacího řízení

Zápisový lístek

 • vydává základní škola proti podpisu zákonného zástupce​

 • stvrzuje úmysl žáka vzdělávat se na dané střední škole ​

 • nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí​

 • lze uplatnit jen jednou, neplatí v případě odvolání

Odvolací řízení

 • proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce podat odvolání​

 • do 3 pracovních dnů (od doručení rozhodnutí o nepřijetí)​

 •  obsah odvolání: viz. Atlas školství 2020/2021

ZŠ 1. máje nabízí možnost vyplnění přihlášek na SŠ

 • formulář k vyplnění přihlášky ​(web. školy – výchovné poradenství)​

 • do konce ledna 2020 odevzdání vyplněných přihlášek žákům, příp. rodičům​

 • zpoplatněno 30 Kč / přihláška​

Vzory přihlášek

Přihláška SŠ.png
71049147600_800_800_wm_fit.jpg

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy