Školské poradenské pracoviště

Při základní škole 1. máje působí Školské poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy a kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků. Školské poradenské pracoviště úzce spolupracuje se Speciálními pedagogickými centry (Karviná, Frýdek-Místek, Havířov), Pedagogicko-psychologickým centrem, zdravotnickými zařízeními a zákonnými zástupci žáků a samostatnými žáky školy.

Úkolem školy je zajistit pro žáky a jejich zákonné zástupce:

  • výchovné poradenství

  • pomoc speciálního pedagoga školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

  • plnění minimálního preventivního programu školy

Zodpovědné osoby za plnění jednotlivých úkolů:

  • Mgr. Magdaléna Kolasová - výchovná poradkyně (kontakt mkolasova@zs1maje.cz)

  • Mgr. Darina Skotnicová - speciální pedagožka (kontakt dskotnicova@zs1maje.cz)

  • Mgr. Eva Gabzdylová - preventistka patologických jevů (kontakt egabzdylova@zs1maje.cz)

Od školního roku 2019/2020 nabízíme pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků možnost využívat konzultační hodiny - vždy každé úterý v čase od 14.00 do 15.30 hodin. V tomto termínu budou ve škole přítomny také výchovná poradkyně, speciální pedagožka a metodička prevence rizikového chování.

 

Bližší informace...

VÝCHOVNÉ

PORADENSTVÍ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

PREVENCE 

RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy