Přijímací řízení - matematická třída

​Z důvodu mimořádné situace a vyhlášenému nouzovému stavu v České republice jsou změněny termíny pro přijímací řízení do 6. ročníku s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2020/2021.

KDO SE MŮŽE KE STUDIU PŘIHLÁSIT:

 • ​žáci 5. ročníků libovolné základní školy se zájmem o výuku ve třídě talentovaných žáků, kteří vykazují zvýšený zájem o studium nejen v oblasti matematiky a přírodních věd, ale také v oblasti cizích jazyků nebo informatiky

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU:

 • vyplnit tištěnou přihlášky, která je k dispozici na sekretariátě školy 

 • vyplnit přihlášku ve formátu MS Word a doručit ji na adresu školy - k dispozici zde

  • je možno vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu školy​

 • vyplnit on-line formulář - k dispozici zde

KTERÉ ÚDAJE OBSAHUJE PŘIHLÁŠKA KE STUDIU:

 • základní identifikační údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci​ (odesláním přihlášky ke studiu souhlasíte se zpracování osobních údajů)

 • povinné údaje, které jsou součástí přihlášky, slouží ke správnímu řízení a urychlují komunikaci s námi

 • podpis zákonného zástupce (povinná položka)

 • součástí přihlášky ke studiu je doložení kopií vysvědčení z 4. ročníku ZŠ a výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • přihlášku lze podat kdykoliv během školního roku - nejpozději do 18. 6. 2020

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • termín: 22. června 2020

 • přijímací řízení je jednokolové, náhradní termín bude umožněn pouze na základě doložení lékařského potvrzení (19. 6. 2020)

OBSAH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • písemný test z matematiky (45 minut)

 • písemný test z českého jazyka (45 minut)

S SEBOU SI NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘINESTE:

 • psací a rýsovací potřeby

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

 • V předchozím školním roce měli uchazeči o studium v těchto specializovaných třídách možnost si vyzkoušet "přijímací zkoušky nanečisto". V aktuálním školním roce jsme nuceni přejít k variantě on-line přípravy na přijímací řízení. Zákonným zástupcům bude zaslán e-mail se cvičnými úlohami. Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby doma žákům tyto cvičné úlohy zadali a otestovali tak znalosti svých dětí v domácím prostředí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 • kritéria a pravidla pro přijetí žáka jsou k dispozici zde

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • s výsledky přijímacího řízení budou uchazeči o studium informováni v co nejkratším termínu

 • konečný počet přijatých žáků je plně v kompetenci ředitelky školy a není možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat

Pro bližší informace kontaktujte paní zástupkyni ředitelky pro II. stupeň:

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy