Přijímací řízení - matematická třída

  • žáci přihlášení k přijímací zkoušce se dostaví ve čtvrtek 14. května 2020 ve 14.15 hodin do budovy školy - 1. patro učebna chemie

  • s sebou psací a rýsovací potřeby, nejprve proběhne test z matematiky, potom z jazyka českého  (předpokládaný konec v 15.50 hodin)

  • kritéria pro přijetí k nahlédnutí zde

  • termín odevzdání přihlášek - 11. května 2020 - přihláška ke stažení zde

  • náhradní termín přijímacích zkoušek /jen ze závažných důvodů/- 28. května 2020 ve 14.15 hodin

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy