Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Česká školní inspekce navštívila v lednu 2020 ZŠ 1. máje

Začátek kalendářního roku 2020 byl na naší škole ve znamení pravidelné kontroly Českou školní inspekcí.

Ve dnech 13. - 15. 1. 2020 proběhla ohlášená kontrola ČŠI na ZŠ 1. máje. Kontrolovány byly oblasti:

- plnění Školního vzdělávacího programu,

- výsledky vzdělávání a výchovy,

- bezpečnost práce,

- financování školy,

- organizace výchovně-vzdělávacího procesu.


V rámci inspekční činnosti byly zrealizovány hospitace v hodinách na I. a II. stupni školy. Kontrola se zaměřila na matematiku, český, anglický a ruský jazyk, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemii, fyziku a hudební výchovu. Plnění Školního vzdělávacího programu bylo otestováno u žáků 5., 6. a 7. tříd.


Výsledek šetření bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách ČŠI ČR.0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy