Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Doporučení pro zákonné zástupce žáků

Aktualizace: bře 3

AKTUALIZOVÁNO

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY – DOPORUČENÍ


Žádáme zákonné zástupce našich žáků,


kteří se v posledních dnech pohybovali v oblastech s výskytem nového koronaviru (SARS-CoV-2) - především v oblasti Itálie, aby konzultovali zdravotní stav svých dětí s příslušnými institucemi nebo dětskými lékaři.


Postupujte prosím podle doporučení, které vydala Krajská hygienická stanice pro Moravskoslezský kraj - KHS MSK (http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12974) nebo Ministerstvo zdravotnictví České republiky - MZ ČR

(https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html).


Ze strany školy v tuto chvíli nedochází ke změnám organizace výuky, pouze dle nařízení KHS MSK dojde k posílení preventivních protiepidemických opatření desinfekčními prostředky s virucidním účinkem (zavedení důkladné a pravidelné průběžné desinfekce společných prostor - šatny, vstupní prostory, jídelna, záchody apod.) a proškolení všech žáků ve věci dodržování osobní a respirační hygieny.


Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

Informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, které jsme obdrželi dne

3. 3. 2020:


KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI


Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.


Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

Okres Bruntál 554 774 128

Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

Okres Nový Jičín 556 770 384-386

Okres Opava 553 668 846


Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.


Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.


KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.


Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava).


V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.


U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy