Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Konzultační hodiny

Zákonní zástupci našich žáků mají možnost každé úterý v čase od 14.00 do 15.30 využívat konzultační hodiny.

Během těchto konzultací budou ve škole k dispozici všichni vyučující a vedení školy. V uvedeném čase bude ve škole přítomna také speciální pedagožka, výchovná poradkyně a metodička prevence patologických jevů.


Konzultace mohou využívat nejen zástupci našich současných žáků, ale také rodiče žáků, kteří se na naši školu chtějí přihlásit (do prvních ročníků nebo do tříd s rozšířenou výukou matematiky).


Touto cestou bychom chtěli požádat všechny zákonné zástupce našich žáků, aby termín konzultací využívali pro vyřízení potřebných záležitostí a eliminovali tak konzultace v jiných časech (především před vyučováním).


Věříme, že poskytnutí pevného času konzultací přinese zefektivnění komunikace mezi školou a rodiči.0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy