Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Přijímací řízení do matematických tříd pro školní rok 2020/2021

Také v letošním roce připravujeme přijímací řízení pro žáky aktuálních 5. tříd. Ověření studijních předpokladů z matematiky a českého jazyka proběhne v prvním kole dne 14. května 2020.


V loňském roce proběhly po téměř 10 letech výběrové testy pro přijetí žáků do 6. ročníku se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. Testy vykonávalo přes 45 žáků, přičemž 15 žáků neabsolvovalo I. stupeň ZŠ na naší škole. Přijato ke studiu bylo nakonec 31 žáků.


V letošním roce mohou zájemci o studium v matematických třídách odevzdávat přihlášky do 11. května 2020.


V rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne dne 12. 3. 2020, si budou moci zájemci o studium vyzkoušet "testy nanečisto". S bližší organizací Vás samozřejmě včas seznámíme.


Zde si můžete přečíst článek o loňském testování na stránkách města Havířova - zde.

0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy