Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Fakultní škola

Aktualizace: 28. srp 2019

ZŠ 1. máje získává od roku 2019 titul Fakultní škola Ostravské univerzity.


Získáním titulu Fakultní škola Ostravské univerzity zahajuje ZŠ 1. máje novou fázi spolupráce, která bude v nejbližších letech zaměřena především na sdílení zkušeností, výzkumnou činnost a realizaci odborných praxí a stáží studentů učitelských oborů. Jelikož je naše základní škola jednou z nejstarších a největších vzdělávacích institucí na území města Havířova, a navíc se již 30 let specializuje na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, vzájemná spolupráce mezi oběma institucemi tak bezpochyby přinese řadu výhod a nových příležitostí žákům i pedagogům naší školy. Od aktuálního školního roku je také ZŠ 1. máje, díky zkušenostem s prací s nadanými dětmi v oblasti matematiky a přírodních věd, spolupracujícím subjektem Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu (při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity).

Aktuálně se ZŠ 1. máje spolupodílí na výuce oborových didaktik, konzultací a vedení bakalářských a diplomových prací univerzitních studentů, náslechové činnosti studentů a výzkumu efektivity práce se studijními materiály (pomocí metody eye-trackingu). Hlavním přínosem získání titulu fakultní školy ovšem považujeme rozšíření práce s nadanými dětmi v matematických třídách, které jsou od roku 1983 naší hlavní vizitkou.

0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy