Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (II. stupeň)


Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci v posledních měsících bude hodnocení 2. pololetí tohoto školního roku probíhat jinak než obvykle, a to dle Vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. Níže Vám předkládáme stručné informace o průběhu a způsobu hodnocení na naší škole.


Na vysvědčení budeme hodnotit žáky známkou, jejíž součástí budou:

  1. známky získané v době prezenční výuky do 11. 3. – ty se započítají plnohodnotně

  2. podpůrně se započítají aktivity distanční výuky (aktivní on-line účast, pracovní listy, referáty, výpisky, samostatné práce, včas odevzdané úlohy...)

  3. podpůrně aktivity v rámci konzultací ve škole od 8. 6.

  4. podpůrně lze využít hodnocení žáka v daném předmětu za 1. pololetí


Návrhy hodnocení budou zákonným zástupcům i žákům přístupny prostřednictvím systému Bakalář od středy 3. 6. 2020. Současně obdrží rodič i žák od jednotlivých vyučujících konkrétní informace ke konzultacím za účelem doplnění klasifikace. Tyto konzultace mohou probíhat od 8. 6. a může se jednat o kontrolu zadaných úkolů, jejich dopracování nebo přepracování, nebo přezkoušení žáka – určí konkrétní učitel.


Pokud žák využije možnost konzultace, musí dle nařízení MŠMT odevzdat při vstupu do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení a ve škole se musí pohybovat s rouškou.

V opačném případě bude z aktivit vyloučen. Čestné prohlášení je přiloženo v příloze, nebo si ho můžete vyzvednout na vrátnici denně 8.00 – 12.00 hod.


Všichni vyučující komunikují se svými žáky i s rodiči, vzniklé problémy ve třídě řeší třídní učitel.


Termín konečného uzavření hodnocení je pondělí 22. 6. 2020.

V Havířově dne 29. května 2020Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

ředitelka školy

0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy