Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Volby do školské rady

Dne 10. listopadu 2020 proběhnou dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace.


Do školské rady budou voleni:

1) 2 kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy,

2) 2 kandidáti z řad pedagogických pracovníků školy.


Termín voleb: 10. listopadu 2020

Čas konání: 8.00 - 15.30 hodin

Místo konání voleb: vestibul pavilonu A ZŠ 1. máje Havířov (hlavní vchod do budovy)


Způsob hlasování: tajné hlasování


Oznámení ředitelky školy o konání voleb k dispozici ZDE.


Hlasovat mohou osobně všichni zákonní zástupci nezletilých žáků školy a pedagogičtí pracovníci školy (dále jen "voliči"). Volba probíhá tajným hlasováním - tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky.


Přihlášky do voleb do školské rady lze podat k rukám ředitelky školy do 20. 10. 2020 (formulář tzv. kandidátní listiny je k dispozici na sekretariátě školy, na úřední desce webových stránek školy a v sekci Školská rada na webových stránkách školy).


Seznam kandidátů do voleb do školské rady bude zveřejněn dne 26. 10. 2020.


Výsledky voleb budou zveřejněny dne 11. 11. 2020 na veřejnosti přístupném místě ve škole.
86 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV