Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Zápisové lístky (na střední školy)

Aktualizace: dub 7

Vážení zákonní zástupci,

zápisové lístky budou vydávány ve čtvrtek 9. dubna 2020 od 8.00 do 12.00 hod. ve vstupní hale základní školy proti podpisu zákonného zástupce, příp. zletilého žáka.

Tímto zápisovým lístkem žák potvrdí úmysl vzdělávat se na dané střední škole. Je nutné ho odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledky přijímacích řízení z obou škol (oborů), na které se hlásí.


V  případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní i nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8  denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.


Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti, na což bylo upozorněno.

Zpracovala: M. Kolasová, výchovná poradkyně


0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy