Informace o škole

Základní škola byla založena v roce 1963

Strategie rozvoje školy a dlouhodobý záměr školy

Brána života

Klíčové kompetence

Hodinová dotace předmětů

Realizované projekty, partneři školy

ÚŘEDNÍ DESKA

Přijímací řízení

Výběrová řízení školy a další

DOKUMENTY

Dokumenty ke stažení (žáci školy + uchazeči o studium na ZŠ 1. máje)

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Již 25 let na naší škole společně tvoříme školní časopis Maják

Od září do června si do svých diářů zapište tyto důležité termíny

Informace nejen o akcích školní družiny 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Důležité informace ke způsobu objednávání stravy, odhlašování obědů a platbám

KONTAKTY

Adresa školy, telefonní čísla nejen do školy, ale také do školní družiny a jídelny

Informace výchovné poradkyně, speciálního pedagoga a preventisty patologických jevů

VÝUKA

Nabízí výukové materiály

a informace z některých předmětů vyučovaných na škole

Školská rada

při ZŠ 1. máje

Havířov

Spolupráce jednotlivých tříd naší školy na společných projektech Žákovské rady

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV