top of page

Ředitelské volno pro žáky

Ve středu 5. dubna 2023 bude z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno pro žáky (dle §24 školského zákona).


V uvedeném termínu se budou všichni pedagogičtí pracovníci I. a II. stupně účastnit celodenního semináře v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. DVPP).

Školení bude zaměřeno na problematiku eTwinningu (www.etwinning.cz).


Aktivita eTwinning je Komunitou evropských škol. Učitelé ze zemí zapojených do této aktivity mohou vyhledávat partnerské školy pro spolupráci a sdílení se zahraničními školami pomocí informačních a komunikačních technologií. Od září 2022 probíhá pilotní ověřování možností eTwinningu ve třídě 3.D a postupně dochází k integraci do hodin anglického jazyka na I. stupni. Jelikož jsou aktivity eTwinningu vhodné pro žáky od 1. do 9. tříd, tímto dalším vzděláváním pedagogických pracovníků očekáváme rozšíření eTwinningové spolupráce také v dalších ročnících a předmětech napříč školního vzdělávacího programu naší školy.


V Havířově dne 3. 3. 2023

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

299 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page