top of page

BELLHOP - školní družina


Vážení rodiče, zákonní zástupci,


z důvodu zvýšení bezpečnosti a pohodlnějšímu vyzvedávání dětí ze školní družiny jsme pro Vás a Vaše děti připravili velkou novinku. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT (www.bellhop.cz).


Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu u hlavního vstupu do budovy školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.


Cena jednoho čipu je 100,- Kč a Vy od nás vždy získáte jeden čip zdarma. K jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího.


Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény naps


anými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.


Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.


Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.Přesný termín vydávání čipů na sekretariátu školy i spuštění celého systému Vám včas oznámíme. V dalším materiálu jsou 2 formuláře Protokol k čipu pro účely ŠD a Předávací protokol čipu ŠD určené k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy přímo paní vychovatelce příslušného oddělení, a to v co nejkratším možném termínu.
Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.
Děkuji Vám za spolupráci Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

ředitelka ZŠ 1. máje Havířov
Informace pro rodiče:

Bellhop - informace pro rodiče
.pdf
Stáhnout PDF • 142KB

Žádanka na čipy (pro rodiče):Bellhop - Žádanka na čipy a předávací protokol na čipy
.docx
Stáhnout DOCX • 32KB

344 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page