top of page

Návrat ze zahraničí (aktualizováno 6.9.)

Aktualizováno: 6. 9. 2021

Vážení zákonní zástupci,


na začátku nového školního roku bych Vám i Vašim dětem chtěla jménem všech zaměstnanců naší školy popřát úspěšný školní rok 2021/2022, který, jak všichni doufáme, proběhne pouze prezenční formou.

Uvědomuji si, že sledovat všechna vydávaná opatření není jednoduché. Současně vím, že mnoho z Vás byl na konci prázdnin na zahraniční dovolené, proto Vám posílám potřebné informace k návratu do ČR.CESTOVATELSKÁ MAPA (AKTUALIZOVANÁ K 6. 9. 2021):


Cestování od 6.9.
.pdf
Download PDF • 3.03MBINFORMACE K 1. 9. 2021:

Poslední ze zákona závazné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 1. 9. 2021.Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně absolvovat samoizolaci podle specifikace zemí a území dle míry rizika.Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Hongkong, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Katar, Korejská republika, Macao, Maďarsko, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Saúdská Arábie, Singapurská republika, Slovensko, Srbsko, Sultanát Brunej, Tchaj-wan, Vatikán

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, který není starší než 48 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

b) RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení akreditované laboratoře, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

do doby výsledků testů není nutná samoizolace.Finsko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Slovinsko, San Marino

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, který není starší než 48 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

b) RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení akreditované laboratoře, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

do doby výsledků testů není nutná samoizolace.Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Německo, Portugalsko (včetně Azorských ostrovů a Madeiry), Řecko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.


V případě cesty do ČR individuální přepravou je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Kypr

a všechny ostatní státy světa, které nejsou uvedeny v kategorii výše.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.V případě cesty do ČR individuální přepravou je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.Vážení zákonní zástupci, věřím, že mé krátké shrnutí Vám pomůže v případě potřeby lépe se orientovat.


Ještě jednou Vám všem přeji klidný školní rok a co nejvíce radosti z Vašich dětí.

89 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page