top of page

Přijímací zkoušky "nanečisto" a přihláška do matematické třídy

Zveme všechny zájemce o studium v naší specializované třídě k cvičným přijímacím zkouškám, které proběhnou v rámci dne otevřených dveří na ZŠ 1. máje.

Studium v této specializované třídě je alternativou ke studiu na víceletém gymnáziu, žáci studují v kolektivu nadaných spolužáků podle rozvrhu hodin, ve kterém je posílena výuka matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů.

Přihlášku k vlastním přijímacím zkouškám můžete vyplnit - ZDE.

Termín pro odeslání přihlášek k přijímacím zkouškám je stanoven na 5. května 2022.

Vlastní přijímací zkoušky proběhnou dne 10. května 2022.Přijímací zkoušky "nanečisto" proběhnou během dne otevřených dveří:

DNE: 24. 3. 2022

ČAS: zahájení ve 14.30 hodin

MÍSTO: učebna chemie ZŠ 1. máje

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA: 1,5 hodiny


Zájemci o studium (aktuální žáci 5. tříd všech škol) si vyzkouší test z matematiky a českého jazyka.

S sebou si přineste psací potřeby.
78 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page