top of page

Setkání delegátů Spolku Májovka

Velice bychom chtěli poděkovat všem zákonným zástupcům a rodičům, kteří se zúčastnili zářijových třídních schůzek, na základě jejichž jednání a dohody byli jmenováni za každou třídu delegáti, kteří budou zastupovat jednotlivé třídy školy při společných jednáních.


První SCHŮZE DELEGÁTŮ proběhne v úterý dne 20. září 2022 od 15.00 hodin v multimediální učebně.


Programem první schůze spolku bude:

  • představení cílů a poslání Spolku Májovka

  • zvolení dílčích orgánů spolku

  • představení pravidel čerpání příspěvků pro aktivity dle stanov spolku


Vstup do budovy školy bude všem delegátům umožněn hlavním vstupem do budovy A.


Těšíme se na setkání s Vámi.
58 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page