top of page

Testování a výuka od 1. 11. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 proběhne plošné testování žáků na území vybraných okresů České republiky na onemocnění Covid-19.


Testování:


Screeningové testování se tedy týká všech škol okresu Karviná.


Testování probíhat ve stejném režimu, jako v předchozím období - samoodběrem pomocí antigenního testu.

Testovat budeme vždy v pondělí. Žáci budou testování provádět dle instrukcí jednotlivých vyučujících.Testování se neúčastní žáci:

  • očkovaní žáci - pokud uplynulo 14 dní po 2. očkovací dávce (tuto skutečnost musí žák doložit třídnímu učiteli, pokud tak dosud neudělal)

  • žáci po onemocnění Covid-19 - od prvního pozitivního testu muselo uplynout méně než 180 dní (potvrzení o prodělání nemoci, musí žák doložit)

  • žák s negativním výsledkem testu z odběrového místa - platnost antigenního testu je dle ministerstva 24 hodin, u PCR testu to je 72 hodin


Žák si může pro testování přinést vlastní test. Tento test musí být v seznamu certifikovaných testů - jejich seznam naleznete zde: SEZNAM TESTŮ.


Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou přítomni ve výuce dle následujících pravidel ministerstva - ODKAZ.


 

Karanténa a výuka během karantény:


Karanténu vždy nařizuje pouze KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE. Škola o karanténě informuje svého zřizovatele přes odbor školství a kultury města Havířova.


Nastavení distanční výuky z důvodu karantény je vždy zveřejněno v rozvrhu hodin v systému Bakaláři.


Žáci, kteří se vrací po karanténě k prezenční výuce, se řídí pokyny přes Bakaláře.

Veškeré potřebné informace Vám zodpoví třídní učitelé, případně využijte emailové kontakty na vedení školy:

zástupkyně školy pro I. stupeň - Mgr. Monika Figurová (mfigurova@zs1maje.cz)

zástupkyně školy II. stupeň - Mgr. Pavla Wróblová (pwroblova@zs1maje.cz)

ředitelka školy - Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. (mdrozdova@zs1maje.cz)


 

Stravování:


Žáci, kteří jsou v karanténě mají ihned odhlášeny obědy.

Obědy jsou v této situaci odhlášeny až do konce daného měsíce a zákonný zástupce je musí při návratu znovu přihlásit. Jelikož je karanténa různá i v rámci jedné třídy (např. z důvodu absence před kontaktem s pozitivní osobou nebo z důvodu navazující karantény z rodinného prostředí), není jiná varianta přihlašování a odhlašování v souvislosti s karanténou možná.V případě jiné absence, prosím všechny, aby včas zajistili odhlášení obědů po dobu nepřítomnosti dítěte. Žák má právo na dotovaný oběd ze státního rozpočtu jen první den absence.


Při odběru stravy do jídlonosičů je POVINNÉ POUŽITÍ RESPIRÁTORŮ a dodržování časů pro tento odběr.


Pro odběr stravy do jídlonosiče si nemůže přijít osoba, která je v karanténě!!! Tímto způsobem dochází k váženému ohrožení zdraví osob a epidemické situace na půdě školy.


Odběr do jídlonosiče (v první den absence žáka) je nově stanoven v následujících časech:

- 11.20-11.40 hodin

- 13.50-14.15 hodin


 

Přejeme Vám pevné zdraví a spoustu sil v této nelehké době vedení ZŠ 1. máje

696 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page