top of page

Zahájení školního roku - protiepidemická opatření


V souladu s novým Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, budou pro zahájení školního roku platit následující opatření:


  • povinnost nošení roušek nebo respirátorů pro všechny osoby, které se pohybují ve společných prostorách školy (žáci, zaměstnanci školy, rodinní příslušníci, třetí osoby) - vždy s ohledem k aktuálnímu opatření ministerstva zdravotnictví;

  • pro žáky ani pedagogy není povinnost nošení roušek během vyučování;

  • testování žáků - proběhne dle harmonogramu, který škola zveřejní nejpozději 31. srpna 2021; testování bude organizováno obdobně jako v minulém období; první den školního roku (1. 9. 2021) nebudou testováni žáci 1. tříd;

  • důraz bude kladen na dodržování zásad osobní a provozní hygieny (dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel apod.);

  • v případě, kdy byl žák (věkové skupiny nad 12 let) očkován, žádáme zákonné zástupce o informování o této skutečnosti třídních učitelů (včetně doložení kopie certifikátu) v co nejkratším možném termínu - na tyto žáky se po dodržení lhůty 14 dnů od aplikace 2. dávky očkování, nebude vztahovat povinnost testování na Covid-19;

  • první den školního roku se mohou zákonní zástupci žáků 1. tříd zúčastnit slavnostního zahájení školní docházky svých dětí v tělocvičně školy (bez omezení počtu osob, povinné je pouze použití respirátoru) a následně v kmenových třídách (maximálně v počtu 2 osob);

  • škola si vyhrazuje právo dle aktuální epidemické situace průběžně upravovat pravidla svého provozu.


Průběžně prosím sledujte naše webové stránky, kde budeme veškeré potřebné informace aktualizovat.

380 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page