top of page

Fotogalerie školy

Budova školy - exteriér

Budova školy - interiér

Výuka na I. stupni

Výuka na II. stupni

Školní družina

Robotika a programování

Tělesná výchova

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Z E B R A

Májovka má talent 2023

EXKURZE A VÝLETY

PLAVÁNÍ VE 2. A 3. TŘÍDÁCH

Lyžařský výcvik 2023

Projektový den HALLOWEEN a DUŠIČKY

Projekt INSPIRAČKA

Projekt SNÍDANĚ V ŘEDITELNĚ

Projektové dny MIKUKULÁŠ A ADVENT

Podzimní radovánky

Den dětí

Dopravní a environmentální výchova

ERASMUS+ 2024

Slavnostní zahájení školního roku

Den otevřených dveří 2023

ZAHRANIČNÍ STÁŽ VE VELKÉ BRITÁNII

bottom of page