Informace o škole

PHOTO-2021-01-27-11-06-34 3.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-07-10 3.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-06-34 2.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-06-34.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-07-09.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-07-09 2.jpg
23cef971-ce8c-4d41-9feb-9d78424fa9ee.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-07-10 2.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-07-10.jpg
PHOTO-2021-01-27-11-06-34 4.jpg

vize a strategie ZŠ 1. MÁJE

plnění dlouhodobého záměru

 

 

přehled důležitých termínů školního roku 2021/2022

historie naší školy začíná v roce 1963

22. 2. a 24. 3. 2022 

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy s aktuálními kontakty

ŠVP - Brána života včetně profilu absolventa ZŠ

školní a klasifikační řád

dokumenty pro žáky i uchazeče o studium

 

aktuální i realizované projekty školy

informace fakultní školy

veškeré potřebné údaje k zápisu do 1. tříd

TERMÍN ZÁPISU 4. a 5. duben 2022

oddělení družinky

důležité informace

fotogalerie ŠD

informace k přijímacím zkouškám, podání přihlášky

a další

informace k platbám

přihlašování obědů

výchovné poradenství

speciální pedagog

metodik prevence

 

kontaktní údaje, zřizovatel

datová schránka, GDPR 

adresa školy

informace školské rady

při ZŠ 1. máje

nová verze školního časopisu 

tradice školy již více než 30 let

seznamy přijatých uchazečů

výběrová řízení

veřejné zakázky

vybrané materiály k výuce