top of page

Dokumenty školy

V této části webových stránek si mohou žáci školy, jejich zákonní zástupci i uchazeči o studium stáhnout důležité dokumenty školy. Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů nelze na webových stránkách zveřejňovat jmenné seznamy žáků.

 

otevřená kniha

DOKUMENTY PRO UCHAZEČE O STUDIUM
1. třídy
matematické třídy 

bottom of page