Keyboard and Mouse

AKTUALITY

Články ze školního blogu

Online výuka

EPIDEMICKÁ SITUACE

Organizace výuky

Informace ke karanténě ve škole

Aktuální informace

 

EPIDEMICKÁ SITUACE

Na tomto místě webových stránek získáte nejaktuálnější pravidla pro provoz školy a organizaci výuky ve školním roce 2021/2022.

Pro bližší informace sledujte systém Bakaláři a komunikujte s třídními učiteli Vašich dětí.

Následující prostor obsahuje informace k výuce, provozní informace, aktuální stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších kompetentních institucí.

Věříme, že se nám společnými silami podaří eliminovat veškerá rizika související s touto pandemií nejen vzhledem k našim žákům, ale také všem zaměstnancům školy.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Od 17. ledna 2022 bude probíhat každé pondělí ve školách na území České republiky preventivní screeningové testování žáků.

Testování bude prováděno antigenními testy v obdobném režimu jako při předchozím testování.

Testování se týká všech žáků bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc Covid-19.

Bližší informace získáte u třídních učitelů Vašich dětí.

 

KARANTÉNA VE ŠKOLE

AKTUÁLNĚ NAŘÍZENÁ KARANTÉNA NA ZŠ 1. MÁJE HAVÍŘOV:

 • karanténu nařizuje příslušným osobám Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

 • POKUD JSOU ŽÁCI V KARANTÉNĚ, RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ INFORMACI PŘES SYSTÉM BAKALÁŘI

 • na tomto místě již nebudou konkretizovány jednotlivé vytrasované třídy

 • o epidemiologické situaci je vždy společně s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje informován také Odbor školství a kultury Statutárního města Havířova

OCHRANA NOSU A ÚST

ŽÁCI:

 • povinnost nošení ochrany nosu a úst (dle pravidel ministerstva zdravotnictví) pouze ve společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, šatny)

DOSPĚLÉ OSOBY (ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A CIZÍ OSOBY):

 • povinnost nošení ochrany nosu a úst (dle pravidel ministerstva zdravotnictví) pouze ve společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, šatny)

OBECNÉ INFORMACE A UŽITEČNÉ ODKAZY

OBECNÉ INFORMACE:

 • nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy

 • nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, skupinách apod.

 • je vyžadováno nošení ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) ve všech prostorách školy - toto nařízení platí pro všechny žáky školy, zaměstnanci a třetí osoby musí používat pouze respirátory

 • je důležité dbát na řádnou osobní a respirační hygienu

 • situace se může měnit v závislosti na protiepidemických opatřeních

 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

 • u osob s projevy alergického nebo chronického onemocněním (kašel, rýma) je nutné potvrzení této zdravotní skutečnosti praktickým lékařem pro děti a dorost

 • žák, u něhož se projeví příznaky infekčního onemocnění (podezření na výskyt nákazy Covid-19), bude izolován od ostatních žáků a předán zákonnému zástupci žáka

  • Na základě par. 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

 • škola i nadále minimalizuje pohyb třetích osob v budově školy

 • od 1. listopadu 2021 jsou zrušeny konzultační hodiny pro rodiče 

DŮLEŽITÉ ODKAZY: