Keyboard and Mouse

AKTUALITY

Články ze školního blogu

Online výuka

EPIDEMICKÁ SITUACE

Aktuální informace

Aktuální informace

 

EPIDEMICKÁ SITUACE

 

Na tomto místě webových stránek získáte nejaktuálnější pravidla pro provoz školy a organizaci výuky ve školním roce 2021/2022.

Pro bližší informace sledujte systém Bakaláři a komunikujte s třídními učiteli Vašich dětí.

Následující prostor obsahuje informace k výuce, provozní informace, aktuální stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších kompetentních institucí.

Věříme, že se nám společnými silami podaří eliminovat veškerá rizika související s touto pandemií nejen vzhledem k našim žákům, ale také všem zaměstnancům školy.

OCHRANA NOSU A ÚST

ŽÁCI, ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A TŘETÍ OSOBY:

S účinností od 14. března 2022 je zrušena povinnost nošení ochrany nosu a úst ve všech prostorách školy - včetně společných prostor a jídelny.

Povinnost nošení roušek resp. respirátorů zůstává např. v městské hromadné dopravě (zákonní zástupci budou na případnou cestu MHD během školního programu včas upozorněni třídním učitelem).

OBECNÉ INFORMACE A UŽITEČNÉ ODKAZY

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - www.msmt.cz

  • Jednotný metodický portál pro školy - https://www.edu.cz