Aktuální informace
2022/2023

Září 2022

ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022

  • 1. třídy zahájení slavnostního programu v 8.00 hodin, ukončení 9.00 hodin

  • 2. - 9. třídy zahájení výuky v 9.00 hodin, ukončení 9.45 hodin

  • 1. 9. 2022 - třídní schůzky 1.ABC (od 16.00 hodin)

PÁTEK 2. ZÁŘÍ 2022

  • 1. třídy - výuka 8.00 - 9.40 hodin

  • 2. - 5. třídy - výuka 8.00 - 11.40 hodin

  • 6. - 9. třídy - výuka 8.00 - 12.35 hodin

6. 9. - třídní schůzka školní družina (od 16.00 hodin, tělocvična školy)

7. 9. - zahájení plavání (3.ABCD)

8. 9. - třídní schůzky 2. - 9. ročníky

  • I. stupeň (2. - 5. třídy) - začátek v 16.00 hodin

  • II. stupeň (6. - 9. třídy) - začátek v 16.30 hodin

8. 9. - adaptační den 6.A

8. 9. - Školní parlament I. stupně

9. 9. - Wolfram - branná soutěž MSK

12. 9. - dramacentrum 6.A

13. 9. - zahájení konzultačních hodin (každé úterý 14.00 - 15.00 hodin)

13. 9. - třídní schůzky pro žáky z Ukrajiny a náhradní třídní schůzky tříd (3.A a 4.B)

14. 9. - fotografování žáků 1. tříd

15. 9. - Školní parlament II. stupně (od 7.15 hodin)

16. 9. - projektový den ve škole (projekt Šablony III - třídy 6.AB)

16. 9. - dramacentrum 6.C

16. 9. - dopravní výchova 2.AB

19. 9. - dopravní výchova 2.C, 3.A

20. 9. - Shromáždění delegátů Spolku Májovka 15.00 hodin MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

20. 9. - dramacentrum 6.B

20. 9. - lezecká stěna 5.C

22. 9. - adaptační den 6.B

22. 9. - dramacentrum 7.A

22. 9. - Bezpečně do cíle (1.C)

23. 9. - adaptační den 6.C

26. 9. - exkurze Osvětim (9. ročníky)

26. 9. - návštěva knihovny Svornosti "Zlobilov" 3.A

27. 9. - dramacentrum 6.A

27. 9. - návštěva knihovny Svornosti "Zlobilov" 3.CD

28. 9. - STÁTNÍ SVÁTEK

29. - 30. 9. - ředitelské volno pro žáky

29. - 30. 9. - stáže pedagogických pracovníků I. a II. stupně ve Velké Británii 

Říjen 2022

3. 10. - dramacentrum 7.B

3. 10. - program prevence "Vztahy ve třídě, šikana" 6.A

3. 10. - dopravní hřiště Hav. - Šumbark "Dopravní výchova - praxe" 4.BC

4. 10. - návštěva knihovny Svornosti "Hrajeme si se zvuky" 1.B

5. 10. - dramacentrum 7.C

5. 10. - program prevence "Vztahy ve třídě, šikana" 6.BC

6. 10. - schůzka školního parlamentu II. stupně 7.15 hodin (multimediální učebna)

6. 10. - program městské policie "Právo jako pravidlo chování" 8.AB

6. 10. - lezecká stěna 2.B 

6. 10. - dopravní hřiště MŠ Místní 1.AB

7. 10. - projektový den ve škole (projekt Šablony III) 6.AC

Blog ZŠ 1. máje

 

Archív vybraných článků 2021/2022

Archív časopisu MAJÁK
2021/2022