top of page

Aktuální informace
2022/2023

Září 2022

ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022

 • 1. třídy zahájení slavnostního programu v 8.00 hodin, ukončení 9.00 hodin

 • 2. - 9. třídy zahájení výuky v 9.00 hodin, ukončení 9.45 hodin

 • 1. 9. 2022 - třídní schůzky 1.ABC (od 16.00 hodin)

PÁTEK 2. ZÁŘÍ 2022

 • 1. třídy - výuka 8.00 - 9.40 hodin

 • 2. - 5. třídy - výuka 8.00 - 11.40 hodin

 • 6. - 9. třídy - výuka 8.00 - 12.35 hodin

6. 9. - třídní schůzka školní družina (od 16.00 hodin, tělocvična školy)

7. 9. - zahájení plavání (3.ABCD)

8. 9. - třídní schůzky 2. - 9. ročníky

 • I. stupeň (2. - 5. třídy) - začátek v 16.00 hodin

 • II. stupeň (6. - 9. třídy) - začátek v 16.30 hodin

8. 9. - adaptační den 6.A

8. 9. - Školní parlament I. stupně

9. 9. - Wolfram - branná soutěž MSK

12. 9. - dramacentrum 6.A

13. 9. - zahájení konzultačních hodin (každé úterý 14.00 - 15.00 hodin)

13. 9. - třídní schůzky pro žáky z Ukrajiny a náhradní třídní schůzky tříd (3.A a 4.B)

14. 9. - fotografování žáků 1. tříd

15. 9. - Školní parlament II. stupně (od 7.15 hodin)

16. 9. - projektový den ve škole (projekt Šablony III - třídy 6.AB)

16. 9. - dramacentrum 6.C

16. 9. - dopravní výchova 2.AB

19. 9. - dopravní výchova 2.C, 3.A

20. 9. - Shromáždění delegátů Spolku Májovka 15.00 hodin MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

20. 9. - dramacentrum 6.B

20. 9. - lezecká stěna 5.C

22. 9. - adaptační den 6.B

22. 9. - dramacentrum 7.A

22. 9. - Bezpečně do cíle (1.C)

23. 9. - adaptační den 6.C

26. 9. - exkurze Osvětim (9. ročníky)

26. 9. - návštěva knihovny Svornosti "Zlobilov" 3.A

27. 9. - dramacentrum 6.A

27. 9. - návštěva knihovny Svornosti "Zlobilov" 3.CD

28. 9. - STÁTNÍ SVÁTEK

29. - 30. 9. - ředitelské volno pro žáky

29. - 30. 9. - stáže pedagogických pracovníků I. a II. stupně ve Velké Británii 

Říjen 2022

3. 10. - dramacentrum 7.B

3. 10. - program prevence "Vztahy ve třídě, šikana" 6.A

3. 10. - dopravní hřiště Hav. - Šumbark "Dopravní výchova - praxe" 4.BC

4. 10. - návštěva knihovny Svornosti "Hrajeme si se zvuky" 1.B

5. 10. - dramacentrum 7.C

5. 10. - program prevence "Vztahy ve třídě, šikana" 6.BC

6. 10. - schůzka školního parlamentu II. stupně 7.15 hodin (multimediální učebna)

6. 10. - program městské policie "Právo jako pravidlo chování" 8.AB

6. 10. - lezecká stěna 2.B 

6. 10. - dopravní hřiště MŠ Místní 1.AB

7. 10. - projektový den ve škole (projekt Šablony III) 6.AC

10. 10. - dramacentrum 6.B

11. 10. - návštěva knihovny Svornosti - hudební oddělení 1.A

12. 10. - dramacentrum 6.A

12. 10. - soutěž Přírodovědný klokan 8.A, 9.A

13. 10. - schůze Školské rady při ZŠ 1. máje

14. 10. - dramacentrum 7.C

14. 10. - program prevence "Právo jako pravidlo chování" 8.C, 9.A

20. 10. - akce školního parlamentu ve SKLÁDÁNÍ RUBIKOVY KOSTKY - školní kolo

20. 10. - dramacentrum 6.C

20. 10. - návštěva knihovny "Hurvínkova abeceda slušného chování" 1.C

20. 10. - lezecká stěna 2.C

21. 10. - dopravní výchova praxe (dopravní hřiště Havířov-Šumbark)

21. 10. - HALLOWEEN na I. a II. stupni

21. 10.. - SBĚR PAPÍRU na I. a II. stupni - akce v rámci environmentální výchovy

17. 10. - 21. 10. 2022 - celotýdenní akce ve školní družině Barvy podzimu

14. 10. - 21. 10. 2022 - akce pro záchranu toulavých koček ze školní zahrady

24. 10. - dramacentrum 7.A

25. 10. - návštěva knihovny "Zahrajme si s básníky" 3.A

26. - 27. 10. 2022 - podzimní prázdniny

28. říjen - státní svátek Den vzniku samostatného Československa

Listopad 2022

1. 11. - dramacentrum 7.A

1. 11. - program prevence "Partnerské vztahy" 7.C

1. 11. - návštěva knihovny "Zahrajte si na básníky" 3.D

1. 11. - lezecká stěna 2.C

2. 11. - program prevence "Partnerské vztahy" .AB

3. 11. - školní parlament

3. 11. - Burza škol (Hala Slávie) - 9. ročníky

3. 11. - lezecká stěna 2.B

4. 11. - dramacentrum 7.C

4. 11. - Noc ve škole - vybrané třídy na I. stupni

7. 11. - Mobilní planetárium - vybrané třídy

9. 11. - dramacentrum 6.C

9. 11. - lezecká stěna 2.A

10. 11. - návštěva knihovny "Detektivky a horory" 5.AC

11. 11. - dramacentrum 6.B

11. 11. - Divadlo loutek Ostrava "Hodina Komenského" 5.ABC

14. 11. - návštěva knihovny "V knihovně je lev" 1.AB

15. 11. - náhradní lekce plavání 3.ABCD

15. 11. - zrušeny KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE z důvodu konání čtvrtletní pedagogické rady

18. 11. - návštěva knihovny "V knihovně je lev" 1.C

21. 11. - dopravní výchova - teorie 4.ABC

22. 11. - vánoční fotografování

22. 11. - Pythagoriáda - okresní kolo

22. 11. - dramacentrum 7.C

22. 11. - lezecká stěna 5.C

23. 11. - dramacentrum 7.A

23. 11. - program prevence dopravní výchova "Průkaz cyklisty" 4.A

24. 11. - program prevence dopravní výchova 3.BC

24. 11. - lezecká stěna 2.C

25. 11. - Soutěž nejen v informatice (vybraní žáci II. stupně, SOŠ NET OFFICE Orlová)

25. 11. - program prevence dopravní výchova 3.AD

28. 11. - dramacentrum 6.C

28. 11. - návštěva Planetárium Ostrava 5.ABC

28. 11. - dopravní výchova "Průkaz cyklisty" 4.B

29. 11. - program prevence "Nebezpečný internet" 5.AB

30. 11. - program prevence "Nebezpečný internet" 5.C

30. 11. - program prevence "Prevence proti kriminalitě" 7.A

Prosinec 2022

1. 12. - Vánoční jarmark na Májovce (16.00 - 18.00 hodin)

1. 12. - školní parlament

2. 12. - dramacentrum 7.B

5. 12. - Mikuláš na I. stupni

6. 12. - setkání kontrolní komise Spolku Májovka (kontrolní komise, začátek 14.15 hod.)

8. 12. - program prevence "Světová náboženství, sekty" 9.BC

9. 12. - program prevence "Světová náboženství, sekty" 9.A

9. 12. - dramacentrum 7.B

9. 12. - Techniáda (SŠP Havířov) 9.B

9. 12. - lezecká stěna 2.A

12. 12. - návštěva knihovny "Hlava v hlavě" 4.ABC

12. 12. - vánoční dílnička 5.C

13. 12. - cukrářský a zemědělský workshop (Albrechtova SŠ Český Těšín - kariérové a polytechnické vzdělávání)

14. 12. - dramacentrum 7.C

14. 12. - bruslení 5.C

14. 12. - vánoční turnaj havířovských ZŠ v malé kopané (vybraní žáci 8. a 9. tříd)

15. 12. - náhradní vánoční fotografování

15. 12. - náhradní plavání 3.CD

16. 12. - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Nejkrásnější vánoční ozdoba" (ŠD)

16. 12. - den bez aktovek (akce Školního parlamentu - 1. - 9. třídy)

19. 12. - projektový den s anglickým jazykem (Praha, Ostrava - 8.A, 9.A)

19. 12. - vánoční program - Městské vánoční trhy (3.A, 4.B, 5.A)

19. 12. - vánoční cukrování 4.A

20. 12. - vánoční hra - Divadlo loutek Ostrava 4.ABC, 5.AC

20. 12. - české Vánoce pro ukrajinské žáky (II. stupeň)

21. 12. - dramacentrum 7.A

22. 12. - projektový den s českým jazykem (Ostrava, 9.C)

22. 12. - dramacentrum 7.B

22. 12. - náhradní plavání 3.AB

23. 12. - 2. 1. 2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden 2023

3. ledna 2023 - začátek výuky v kalendářním roce 2023 (dle rozvrhu hodin)

4. 1. - program prevence "Drogy a závislosti" (8.AB)

6. 1. - Gymkom - soutěž pro žáky 9. ročníků (Gymnázium ul. Komenského Havířov)

9. 1. - návštěva knihovny "O klíči" 2.AB

10. 1. -  návštěva knihovny "O klíči" 2.C

10. 1. - třídní schůzky třídy 1.A a 1.C (16.00-17.00 hodin)

11. 1. - dopravní výchova - teorie 3.A, 5.BC

12. 1. - schůze Školního parlamentu II. stupně (od 7.15 hodin)

13. 1. - program prevence "Drogy, závislosti" 8.C

13. 1. změna organizace výuky z důvodu konání VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY (1. kolo)

 • I. stupeň - výuka do 11.40 hodin

 • II. stupeň - 8. a 9. ročníky výuka do 12.20 hodin

 • II. stupeň - 6. a 7. ročníky výuka do 12.35 hodin

16. 1. - návštěva knihovny "Příběh nebo informace" 5.AC

17. 1. - okresní kolo olympiády z dějepisu (Karviná, účast žáka 9.A)

17. 1. - školní kolo olympiády ze zeměpisu

18. 1. - návštěva Divadla loutek v Ostravě "Ronja, dcera loupežníka" 4.ABC

18. 1. - akce školní družinky "Účes roku"

19. 1. - dopravní výchova - teorie 3.D, 5.A

19. 1. - účast na městském kole ve šplhu - vybraní žáci I. stupně

20. 1. - soutěž Mladý chemik (Ostrava, účast žáka 9.A)

20. 1. - účast na městském kole ve šplhu - vybraní žáci II. stupně

21. 1. - E-Twinning Metodický seminář 

25. 1. - okresní kolo matematické olympiády - účast úspěšných řešitelů z 9.A

25. 1. - drátěnkový turnaj ve školní družině

26. 1. - dopravní výchova - teorie 3.ABC

26. 1. - PEDAGOGICKÁ RADA K 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

27. 1. - 2. termín sběru papíru - soutěž "Pojďme to vyhrát"

27. 1. změna organizace výuky z důvodu konání VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY (2. kolo)

 • I. stupeň - výuka do 11.40 hodin

 • II. stupeň - 6. a 7. ročníky výuka do 12.20 hodin

 • II. stupeň - 8. a 9. ročníky výuka do 12.35 hodin

31. 1. - PŘEDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ

Únor 2023

1. 2. - program prevence "Kouření" 5.AB

1. 2. - zahájení plaveckého výcviku 2.C

1. 2. - Hledáme nejlepšího mladého chemika (soutěž SPŠCH Ostrava, slavnostní vyhlášení)

2. 2. - schůze Školního parlamentu II. stupně (od 7.15 v multimediální učebně)

6. 2. - školní kolo olympiády v anglickém jazyce (výběr žáků 6. - 9. tříd)

7. 2. - Tonda Obal na cestách - ekologický program o třídění a recyklaci odpadu (I. stupeň)

7. 2. - turnaj ve futsalu (vybraní žáci 4. a 5. ročníků)

8. 2. - program prevence "Kouření" (5.C)

8. 2. - Tonda Obal na cestách - ekologický program o třídění a recyklaci odpadu (II. stupeň)

10. 2. - Májovka má talent - akce Školního parlamentu I. stupně (14.00-15.00 hodin)

13. 2. - zahájení plaveckého výcviku 2.AB

13. 2. - Mediální gramotnost - návštěva knihovny ul. Šrámkova 8.C

14. 2. - turnaj ve futsalu (vybraní žáci 7. ročníků)

14. 2. - Růžičky na Valentýna - akce zástupkyň školního parlamentu třídy 7.A

15. 2. - dopravní výchova "Chování v provozu, křižovatky" - teorie 8.ABC

16. 2. - Komunikace - projektový den (Šablony OP JAK) - 9.C

16. 2. - Hasík - preventivně výchovná činnost (třídy 2.ABC, 6.ABC)

16. 2. - Valentýnská diskotéka - akce školního parlamentu pro zájemce z II. stupně

20. 2. - 24. 2. - LYŽAŘSKÝ VÝCVIK (7. ročníky, Javorový vrch)

20. 2. - návštěva knihovny "Kouzelná baterka" (3.AB)

21. 2. - turnaj ve FUTSALU - tým z 8. a 9. ročníků

21. 2. - turnaj v MINIBASKETBALU - tým ze 4. a 5. tříd

21. 2. - návštěva knihovny "Kouzelná baterka" (3.CD)

22. 2. - okresní kolo olympiády ze zeměpisu

22. 2. - Hasík - preventivně výchovná činnost (třídy 2.ABC, 6.ABC)

23. 2. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MÁJOVCE

 • ranní program - ukázkové hodiny v aktuálních 1. třídách (8.00-8.45 hodin a 8.55-9.40 hodin)

 • odpolední program od 14.00 do 17.00 hodin - VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

 • od 14.00 - zkušební testy pro ZÁJEMCE DO MATEMATICKÉ TŘÍDY (délka trvání testů cca 1,5 hodiny)

23. 2. - změna organizace výuky

 • I. stupeň - konec výuky v 11.40 hodin

 • 6. a 7. třídy - konec výuky ve 12.20 hodin

 • 8. a 9. třídy - konec výuky ve 12.35 hodin

24. 2. - návštěva knihovny "Literární žánry" (8.A)

27. 2. - program prevence "Kouření a alkohol" 7.B

27. 2. - OZOBOT workshop 2.C

28. 2. - program prevence "Kouření a alkohol" 7.AB

28. 2. - návštěva knihovny "Literární žánry" 8.B

28. 2. - Pardubický hacker - celostátní soutěže v programování - účast žáka 6.B

Březen 2023

1. 3. - karneval pro 1. a 2. třídy - akce školní družiny (14.00 - 15.30 hodin)

2. 3. - schůze Školního parlamentu (7.15 hod.)

3. 3. - okresní kolo Chemické olympiády

 • výuka na II. stupni od 10.00 hodin

6. 3. - návštěva knihovny "Fantasy ve sci-fi" 7.C

6. 3. - návštěva Divadla loutek v Ostravě "Malá čarodějnice" 2.AC

7. 3. - návštěva Planetária v Ostravě 1.AC

7. 3. - polytechnický a cukrářský workshop (SŠ Albrechtova Český Těšín) - třídy 8.BC

7. 3. - školní přehlídka v recitaci - žáci 1. - 3. tříd

8. 3. - návštěva knihovny "Finanční gramotnost" 8.B

8. 3. - náhradní plavání 2.AB

9. 3. - návštěva knihovny "Fantasy ve sci-fi" 7.AB

9. 3. - návštěva Planetária v Ostravě 1.B, 2.C

10. 3. - dopravní výchova 4.AB

13. 3. - 19. 3. 2023 JARNÍ PRÁZDNINY okres Karviná

10. 3. - 17. 3. - odstávka elektronického systému Bakaláři z důvodu aktualizace programu

20. 3. - soutěž Matematický klokan 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

21. 3. - Velikonoční focení (určeno pro I. stupeň)

22. 3. - okresní kolo soutěže v programování (vybraní žáci tříd 6.AB, 7.C)

22. 3. - okresní kolo fyzikální olympiády (vybraní žáci 8.A)

22. 3. - návštěva knihovny "Finanční gramotnost" 8.C

22. 3. - pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna 1.B

23. 3. - Zubaři do škol (preventivní akce pro žáky I. stupně)

23. 3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MÁJOVCE

 • ranní program - ukázkové hodiny v aktuálních 1. třídách (8.00-8.45 hodin a 8.55-9.40 hodin)

 • odpolední program od 14.00 do 17.00 hodin - VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

 • od 14.00 - zkušební testy pro ZÁJEMCE DO MATEMATICKÉ TŘÍDY (délka trvání testů cca 1,5 hodiny)

změna organizace výuky z důvodu dne otevřených dveří:

 • I. stupeň - konec výuky v 11.40 hodin

 • II. stupeň - 8. a 9. třídy konec výuky ve 12.20 hodin​​

                        6. a 7. třídy konec výuky ve 12.35 hodin

24. 3. - Zubaři do škol (preventivní akce pro žáky I. stupně)

24. 3. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

24. 3. - žáci II. stupně návštěva filmového představení (kino Centrum) - bližší informace u TU

24. 3. - pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna 1.AC

25. 3. - městské kolo recitační soutěže (vybraní zástupci 2. - 5. tříd)

27. 3. - okresní kolo Olympiáda z dějepisu (Karviná, účast žáka z 9.A)

27. 3. - návštěva budoucích předškoláků z MŠ Puškinova v 1.BC

27. 3. - slavnostní předání ocenění města Havířova při příležitosti Dne učitelů

28. 3. - krajské kolo Matematická olympiáda (Karviná, účast žáků z 9.A)

29. 3. - program prevence "Antisemitismus a holocaust" 9.AB

29. 3. - krajské kolo Chemická olympiáda (Ostrava, účast žáka 9.A)

29. 3. - krajské kolo Olympiáda ze zeměpisu (Ostrava, účast žáka 9.A)

29. 3. - finanční gramotnost 8.C

29. 3. - školní turnaj ve vybíjené I. stupeň (13.30 - 15.00 hodin)

30. 3. - návštěva budoucích předškoláků z MŠ Lipová v 1.ABC

30. 3. - program prevence "Antisemitismus a holocaust" 9.C

Duben 2023

3. 4. - schůzka školního parlamentu II. stupně (od 7.15 hodin)

3. 4. - návštěva knihovny "Komiksy od pravěku k superhrdinům" 6.B

3. a 4. dubna 2023 - ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD od školního roku 2023/2024

3. a 4. 4. - zkráceno vyučování na I. stupni (do 11.40 hodin všechny ročníky, ŠD bez omezení)

4. 4. - zrušeny konzultační hodiny na I. a II. stupni

4. 4. - návštěva knihovny "Komiksy od pravěku k superhrdinům" 6.C

4.  4. - okresní kolo olympiády z českého jazyka (Karviná, zástupce třídy 9.A)

5. 4. - ředitelské volno pro žáky I. a II. stupně

5. 4. - školení e-Twinningu pro pedagogické pracovníky ZŠ 1. máje 

od 6. 4. do 10. 4. 2023 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

11. 4. - návštěva knihovny "Komiksy od pravěku k superhrdinům" 6.A

11. 4. - třetí termín sběru papíru

12. 4. - okresní kolo ve vybíjené I. stupeň (Orlová)

12. 4. -  okresní kolo matematické olympiády (Karviná)

12. 4. - návštěva knihovny - workshop s ozoboty 2.A

13. 4. - program prevence "Sex, city, vztahy"  8.AC

13. 4. - dopravní výchova - praxe 5.ABC

13. 4. - návštěva knihovny - workshop s ozoboty 2.B

14. 4. - školní soutěž ve šplhu na I. stupni

17. 4. - program prevence "Sex, city, vztahy" 8.B

18. 4. - návštěva knihovny "Klíčování" 2.AB

18. 4. - zrušeny konzultační hodiny I. a II. stupni

19. 4. - branný závod k výročí konce 2. světové války

19. 4. - návštěva knihovny "Finanční gramotnost" 9.A

19. 4. - náhradní plavání 2.AB

19. 4. - dopravní soutěž (akce školní družiny)

20. 4. - orientační běh

20. 4. - divadelní představení "Brémští muzikanti" 4.C

20. 4. - návštěva knihovny "Klíčování" 2.C

20. 4. - od 14.10 hodin pedagogická rada ke 3. čtvrtletí školního roku 2022/2023

20. 4. - od 15.30 hodin setkání delegátů ze tříd (SPOLEK MÁJOVKA) - Shromáždění delegátů

20. 4. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • 16.00 - 17.00 hodin - I. stupeň

  • třídní schůzky ve třídách​

 • 16.30 - 17.30 hodin - II. stupeň

  • konzultační třídní schůzky ​

21. 4. - krajské kolo olympiády v programování (Ostrava)

21. 4. - AKTIVITY KE DNI ZEMĚ NA I. A II. STUPNI

25. 4. - program prevence - Protidrogový vlak 7. ročníky

26. 4. - návštěva knihovny "Mediální gramotnost" 9.A

26. 4. - exkurze pekárny Semag (Havířov) 2.A

26. 4. - akce školní družiny "Dopravní soutěž"

27. 4. - "Po stopách Karla IV." - Zeměpisně-dějepisná exkurze 8. ročníků do Prahy

27. 4. - dopravní soutěž "O pohár skřítka Dopraváka" - zástupci II. stupně

27. 4. - Pohár rozhlasu - zástupci II. stupně

Květen 2023

1. 5. - státní svátek Svátek práce

3. 5.  - ekologický program o třídění a recyklaci odpadu Tonda obal na cestách - II. stupeň

3. 5. - návštěva knihovny "Finanční gramotnost" 9.B

3. 5. - náhradní plavání 2.AB

4. 5. - návštěva z MŠ Sukova 1.A

4. 5. - TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MATEMATICKÝCH TŘÍD

5. 5. - Peter Black - Divadelní představení v anglickém jazyce KDPB 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

8. 5. - státní svátek Den vítězství

9. 5. - Přijímací zkoušky do matematické třídy 14.00 - 16.00 hodin

10. 5. - O pohár skřítka Dopraváka - vybraní zástupci tř. 7.A

10. 5. - Wolfram - okresní kolo branného závodu - vybraní zástupci tř. 8.A

10. 5. - návštěva knihovny "Současní literatura pro mládež" 9.A

10. 5. - návštěva knihovny "Finanční gramotnost" 9.B

10. 5. - náhradní plavání 2.AB

11. 5. - krajské kolo v orientačním běhu 

11. 5. - návštěva knihovny "Současní literatura pro mládež" 9.BC

12. 5. - program prevence "Dospívání" - děvčata 9.A

12. 5. - náhradní plavání 2.C

12. 5. - školní výlet ZOO Ostrava 1.B, 3.A, 4.B, 5.A

Blog ZŠ 1. máje

Blog

Archív vybraných článků 2021/2022