top of page

Aktuální informace
2022/2023

Září 2022

ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022

 • 1. třídy zahájení slavnostního programu v 8.00 hodin, ukončení 9.00 hodin

 • 2. - 9. třídy zahájení výuky v 9.00 hodin, ukončení 9.45 hodin

 • 1. 9. 2022 - třídní schůzky 1.ABC (od 16.00 hodin)

PÁTEK 2. ZÁŘÍ 2022

 • 1. třídy - výuka 8.00 - 9.40 hodin

 • 2. - 5. třídy - výuka 8.00 - 11.40 hodin

 • 6. - 9. třídy - výuka 8.00 - 12.35 hodin

6. 9. - třídní schůzka školní družina (od 16.00 hodin, tělocvična školy)

7. 9. - zahájení plavání (3.ABCD)

8. 9. - třídní schůzky 2. - 9. ročníky

 • I. stupeň (2. - 5. třídy) - začátek v 16.00 hodin

 • II. stupeň (6. - 9. třídy) - začátek v 16.30 hodin

8. 9. - adaptační den 6.A

8. 9. - Školní parlament I. stupně

9. 9. - Wolfram - branná soutěž MSK

12. 9. - dramacentrum 6.A

13. 9. - zahájení konzultačních hodin (každé úterý 14.00 - 15.00 hodin)

13. 9. - třídní schůzky pro žáky z Ukrajiny a náhradní třídní schůzky tříd (3.A a 4.B)

14. 9. - fotografování žáků 1. tříd

15. 9. - Školní parlament II. stupně (od 7.15 hodin)

16. 9. - projektový den ve škole (projekt Šablony III - třídy 6.AB)

16. 9. - dramacentrum 6.C

16. 9. - dopravní výchova 2.AB

19. 9. - dopravní výchova 2.C, 3.A

20. 9. - Shromáždění delegátů Spolku Májovka 15.00 hodin MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

20. 9. - dramacentrum 6.B

20. 9. - lezecká stěna 5.C

22. 9. - adaptační den 6.B

22. 9. - dramacentrum 7.A

22. 9. - Bezpečně do cíle (1.C)

23. 9. - adaptační den 6.C

26. 9. - exkurze Osvětim (9. ročníky)

26. 9. - návštěva knihovny Svornosti "Zlobilov" 3.A

27. 9. - dramacentrum 6.A

27. 9. - návštěva knihovny Svornosti "Zlobilov" 3.CD

28. 9. - STÁTNÍ SVÁTEK

29. - 30. 9. - ředitelské volno pro žáky

29. - 30. 9. - stáže pedagogických pracovníků I. a II. stupně ve Velké Británii 

Říjen 2022

3. 10. - dramacentrum 7.B

3. 10. - program prevence "Vztahy ve třídě, šikana" 6.A

3. 10. - dopravní hřiště Hav. - Šumbark "Dopravní výchova - praxe" 4.BC

4. 10. - návštěva knihovny Svornosti "Hrajeme si se zvuky" 1.B

5. 10. - dramacentrum 7.C

5. 10. - program prevence "Vztahy ve třídě, šikana" 6.BC

6. 10. - schůzka školního parlamentu II. stupně 7.15 hodin (multimediální učebna)

6. 10. - program městské policie "Právo jako pravidlo chování" 8.AB

6. 10. - lezecká stěna 2.B 

6. 10. - dopravní hřiště MŠ Místní 1.AB

7. 10. - projektový den ve škole (projekt Šablony III) 6.AC

10. 10. - dramacentrum 6.B

11. 10. - návštěva knihovny Svornosti - hudební oddělení 1.A

12. 10. - dramacentrum 6.A

12. 10. - soutěž Přírodovědný klokan 8.A, 9.A

13. 10. - schůze Školské rady při ZŠ 1. máje

14. 10. - dramacentrum 7.C

14. 10. - program prevence "Právo jako pravidlo chování" 8.C, 9.A

20. 10. - akce školního parlamentu ve SKLÁDÁNÍ RUBIKOVY KOSTKY - školní kolo

20. 10. - dramacentrum 6.C

20. 10. - návštěva knihovny "Hurvínkova abeceda slušného chování" 1.C

20. 10. - lezecká stěna 2.C

21. 10. - dopravní výchova praxe (dopravní hřiště Havířov-Šumbark)

21. 10. - HALLOWEEN na I. a II. stupni

21. 10.. - SBĚR PAPÍRU na I. a II. stupni - akce v rámci environmentální výchovy

17. 10. - 21. 10. 2022 - celotýdenní akce ve školní družině Barvy podzimu

14. 10. - 21. 10. 2022 - akce pro záchranu toulavých koček ze školní zahrady

24. 10. - dramacentrum 7.A

25. 10. - návštěva knihovny "Zahrajme si s básníky" 3.A

26. - 27. 10. 2022 - podzimní prázdniny

28. říjen - státní svátek Den vzniku samostatného Československa

Listopad 2022

1. 11. - dramacentrum 7.A

1. 11. - program prevence "Partnerské vztahy" 7.C

1. 11. - návštěva knihovny "Zahrajte si na básníky" 3.D

1. 11. - lezecká stěna 2.C

2. 11. - program prevence "Partnerské vztahy" .AB

3. 11. - školní parlament

3. 11. - Burza škol (Hala Slávie) - 9. ročníky

3. 11. - lezecká stěna 2.B

4. 11. - dramacentrum 7.C

4. 11. - Noc ve škole - vybrané třídy na I. stupni

7. 11. - Mobilní planetárium - vybrané třídy

9. 11. - dramacentrum 6.C

9. 11. - lezecká stěna 2.A

10. 11. - návštěva knihovny "Detektivky a horory" 5.AC

11. 11. - dramacentrum 6.B

11. 11. - Divadlo loutek Ostrava "Hodina Komenského" 5.ABC

14. 11. - návštěva knihovny "V knihovně je lev" 1.AB

15. 11. - náhradní lekce plavání 3.ABCD

15. 11. - zrušeny KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE z důvodu konání čtvrtletní pedagogické rady

18. 11. - návštěva knihovny "V knihovně je lev" 1.C

21. 11. - dopravní výchova - teorie 4.ABC

22. 11. - vánoční fotografování

22. 11. - Pythagoriáda - okresní kolo

22. 11. - dramacentrum 7.C

22. 11. - lezecká stěna 5.C

23. 11. - dramacentrum 7.A

23. 11. - program prevence dopravní výchova "Průkaz cyklisty" 4.A

24. 11. - program prevence dopravní výchova 3.BC

24. 11. - lezecká stěna 2.C

25. 11. - Soutěž nejen v informatice (vybraní žáci II. stupně, SOŠ NET OFFICE Orlová)

25. 11. - program prevence dopravní výchova 3.AD

28. 11. - dramacentrum 6.C

28. 11. - návštěva Planetárium Ostrava 5.ABC

28. 11. - dopravní výchova "Průkaz cyklisty" 4.B

29. 11. - program prevence "Nebezpečný internet" 5.AB

30. 11. - program prevence "Nebezpečný internet" 5.C

30. 11. - program prevence "Prevence proti kriminalitě" 7.A

Prosinec 2022

1. 12. - Vánoční jarmark na Májovce (16.00 - 18.00 hodin)

1. 12. - školní parlament

2. 12. - dramacentrum 7.B

5. 12. - Mikuláš na I. stupni

6. 12. - setkání kontrolní komise Spolku Májovka (kontrolní komise, začátek 14.15 hod.)

8. 12. - program prevence "Světová náboženství, sekty" 9.BC

9. 12. - program prevence "Světová náboženství, sekty" 9.A

9. 12. - dramacentrum 7.B

9. 12. - Techniáda (SŠP Havířov) 9.B

9. 12. - lezecká stěna 2.A

12. 12. - návštěva knihovny "Hlava v hlavě" 4.ABC

12. 12. - vánoční dílnička 5.C

13. 12. - cukrářský a zemědělský workshop (Albrechtova SŠ Český Těšín - kariérové a polytechnické vzdělávání)

14. 12. - dramacentrum 7.C

14. 12. - bruslení 5.C

14. 12. - vánoční turnaj havířovských ZŠ v malé kopané (vybraní žáci 8. a 9. tříd)

15. 12. - náhradní vánoční fotografování

15. 12. - náhradní plavání 3.CD

16. 12. - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Nejkrásnější vánoční ozdoba" (ŠD)

16. 12. - den bez aktovek (akce Školního parlamentu - 1. - 9. třídy)

19. 12. - projektový den s anglickým jazykem (Praha, Ostrava - 8.A, 9.A)

19. 12. - vánoční program - Městské vánoční trhy (3.A, 4.B, 5.A)

19. 12. - vánoční cukrování 4.A

20. 12. - vánoční hra - Divadlo loutek Ostrava 4.ABC, 5.AC

20. 12. - české Vánoce pro ukrajinské žáky (II. stupeň)

21. 12. - dramacentrum 7.A

22. 12. - projektový den s českým jazykem (Ostrava, 9.C)

22. 12. - dramacentrum 7.B

22. 12. - náhradní plavání 3.AB

23. 12. - 2. 1. 2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden 2023

3. ledna 2023 - začátek výuky v kalendářním roce 2023 (dle rozvrhu hodin)

4. 1. - program prevence "Drogy a závislosti" (8.AB)

6. 1. - Gymkom - soutěž pro žáky 9. ročníků (Gymnázium ul. Komenského Havířov)

9. 1. - návštěva knihovny "O klíči" 2.AB

10. 1. -  návštěva knihovny "O klíči" 2.C

10. 1. - třídní schůzky třídy 1.A a 1.C (16.00-17.00 hodin)

11. 1. - dopravní výchova - teorie 3.A, 5.BC

12. 1. - schůze Školního parlamentu II. stupně (od 7.15 hodin)

13. 1. - program prevence "Drogy, závislosti" 8.C

13. 1. změna organizace výuky z důvodu konání VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY (1. kolo)

 • I. stupeň - výuka do 11.40 hodin

 • II. stupeň - 8. a 9. ročníky výuka do 12.20 hodin

 • II. stupeň - 6. a 7. ročníky výuka do 12.35 hodin

16. 1. - návštěva knihovny "Příběh nebo informace" 5.AC

17. 1. - okresní kolo olympiády z dějepisu (Karviná, účast žáka 9.A)

17. 1. - školní kolo olympiády ze zeměpisu

18. 1. - návštěva Divadla loutek v Ostravě "Ronja, dcera loupežníka" 4.ABC

18. 1. - akce školní družinky "Účes roku"

19. 1. - dopravní výchova - teorie 3.D, 5.A

19. 1. - účast na městském kole ve šplhu - vybraní žáci I. stupně

20. 1. - soutěž Mladý chemik (Ostrava, účast žáka 9.A)

20. 1. - účast na městském kole ve šplhu - vybraní žáci II. stupně

21. 1. - E-Twinning Metodický seminář 

25. 1. - okresní kolo matematické olympiády - účast úspěšných řešitelů z 9.A

25. 1. - drátěnkový turnaj ve školní družině

26. 1. - dopravní výchova - teorie 3.ABC

26. 1. - PEDAGOGICKÁ RADA K 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

27. 1. - 2. termín sběru papíru - soutěž "Pojďme to vyhrát"

27. 1. změna organizace výuky z důvodu konání VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY (2. kolo)

 • I. stupeň - výuka do 11.40 hodin

 • II. stupeň - 6. a 7. ročníky výuka do 12.20 hodin

 • II. stupeň - 8. a 9. ročníky výuka do 12.35 hodin

31. 1. - PŘEDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ

Únor 2023

1. 2. - program prevence "Kouření" 5.AB

1. 2. - zahájení plaveckého výcviku 2.C

1. 2. - Hledáme nejlepšího mladého chemika (soutěž SPŠCH Ostrava, slavnostní vyhlášení)

2. 2. - schůze Školního parlamentu II. stupně (od 7.15 v multimediální učebně)

6. 2. - školní kolo olympiády v anglickém jazyce (výběr žáků 6. - 9. tříd)

7. 2. - Tonda Obal na cestách - ekologický program o třídění a recyklaci odpadu (I. stupeň)

7. 2. - turnaj ve futsalu (vybraní žáci 4. a 5. ročníků)

8. 2. - program prevence "Kouření" (5.C)

8. 2. - Tonda Obal na cestách - ekologický program o třídění a recyklaci odpadu (II. stupeň)

10. 2. - Májovka má talent - akce Školního parlamentu I. stupně (14.00-15.00 hodin)

 

Blog ZŠ 1. máje

Blog

Archív vybraných článků 2021/2022

Archív časopisu MAJÁK
2021/2022