top of page

Informace pro rodiče

NAŠE ŠKOLA

Vzdělávání na naší základní škole je založeno na Školním vzdělávacím programu (neboli ŠVP) s názvem Brána života. Tento dokument specifikuje hodinovou dotaci jednotlivých předmětů s Rámcovým vzdělávacím programem definovaným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborným a dalším vzdělávánímSoučástí tohoto dokumentu je přesně stanovená hodinová dotace jednotlivých vyučovacích předmětů na naší základní škole.

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Představení naší školy a našich stěžejních cílů

Děti ve vnitřním dětském hřišti

Informace k zahájení školního roku

Pokyny pro budoucí prvňáčky

Matematické třídy

Informace k přijímacímu řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přír. předmětů

Zápis do

1. tříd

Termíny zápisu do 1. tříd a další potřebné informace 

Hodinová dotace

Předměty dle ročníků (se specifikací pro M-třídy)

Klíčové kompetence

Význam klíčových kompetencí a jejich popis

Komunikace mezi školou a rodičem

Pro základní komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou využíváme elektronický systém BAKALÁŘI. Pro zákonné zástupce zajišťujeme pravidelné KONZULTAČNÍ HODINY, které probíhají každé úterý odpoledne od 14.00 hodin do 15.00 hodin

 

K dispozici Vám jsou rovněž emailové kontakty na jednotlivé vyučující školy a vedení školy.

V případě jakýchkoliv dotazů ke studiu Vašich žáků, nabídce školní družiny, zápisu žáků do 1. tříd nebo do matematických tříd nás neváhejte kontaktovat.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace školní družinky včetně kontaktů a přehledu aktivit

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Číslo účtu, kontakty a potřebné informace pro strávníky

BAKALÁŘI

Pro vstup do systému použijte přihlašovací údaje Vašeho dítěte

Pedagogický sbor

Přehled našich vyučujících, vychovatelek a asistentů pedagoga

Školské poradenské pracoviště

Předcházení projevů patologického chování, odhalování školního neúspěchu, práce s integrovanými žáky a výchovné poradenství je jednou z priorit naší školy.

Na ZŠ 1. máje Havířov působí speciální pedagog, výchovný poradce a preventista rizikového chování a patologických jevů.

Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými vychází ze stěžejního dokumentu školy - Školního vzdělávacího programu Brána života.

INFORMACE

Školské poradenské pracoviště a jejich informace

ŽÁCI

Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Další informace

AKTUALITY

Nejaktuálnější informace ze školy na našem školním blogu

FOTOGALERIE

Interiér i exteriér školy

Fotografie z výuky

Školní a mimoškolní aktivity

bottom of page