top of page

Školní družina

Školné na školní rok 2024/2025

stanovil zřizovatel statutární město Havířov

na 300 Kč měsíčně.

 

HLAVNÍ PRÁZDNINY

1. července - 30. srpna 2024

Pokud máte zájem o umístění dítěte do školní družiny,

kontaktujte vedoucí vychovatelku nejpozději 14. června 2024

KONTAKTY:

Iveta Ručilová - vedoucí školní družiny - odd. Sluníčko - irucilova@zs1maje.cz

Lenka Syrová - odd. Bobříci - lsyrová@zs1maje.cz

Yvona Turšnerová - odd. Ještěrky - ytursnerova@zs1maje.cz

Jiřina Stankovičová - odd.Veverky - jstankovicova@zs1maje.cz

Vlaďka Bartusková - odd.Koťata - vbartuskova@zs1maje.cz

Helena Vríčanová - odd. Pastelky - hvricanova@zs1maje.cz

Telefon:

702 196 408

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2023/2024 

iPad klub

Základy práce na iPadech - pondělí 15:00 - 16:00, pro 2. až 4. třídy,

vedoucí kroužku Lenka Syrová

Vaření 

Základy přípravy jednoduchých pokrmů - středa nebo čtvrtek 15:00 - 16:15,

vedoucí kroužku Yvona Turšnerová

Fotogalerie družinka

Oddělení a paní vychovatelky

Eva Walachová (vedoucí školní družiny) - ewalachova@zs1maje.cz - oddělení PASTELKY​

Iveta Ručilováirucilova@zs1maje.cz  - oddělení SLUNÍČKO 

Lenka Syrová - lsyrova@zs1maje.czoddělení BOBŘÍCI

Yvona Turšnerová - ytursnerova@zs1maje.cz - oddělení JEŠTĚRKY

Jiřina Stankovičová - jstankovicova@zs1maje.cz - oddělení VEVERKY 

Nikol Dibďáková  Macurová - nmacurova@zs1maje.cz - oddělení KOŤATA 

Kontakty a aktuality

bottom of page