top of page
Kuře a zelenina

PŘIHLAŠOVÁNÍ / ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Jídelníček, možnost volby stravy (varianta 1 nebo varianta 2), zůstatek na účtu a nastavení účtu naleznete na webových stránkách a v aplikaci:

www.strava.cz


Strávník bude mít vždy automaticky přihlášeny obědy do výše konta (do výše vlastního zůstatku).

VSTUP DO PORTÁLU STRAVA.CZ

KÓD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ 1. MÁJE
3634


PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO STRÁVNÍKA
prijmenijmeno (bez diakritiky např. "novakjan")HESLO PRO PŘIHLÁŠENÍ
naleznete v části Informace v aplikaci Strava.cz nebo vám jej sdělí vedoucí školní jídelny při přihlášení ke stravování (čtyřmístné číslo)

VARIABILNÍ SYMBOL

NASTAVENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU

Platby posílejte pro každý měsíc vždy k 20. dni v měsíci (předem na daný měsíc) na účet školní jídelny:
43 - 2141770227/0100
Příjemce platby je označen: ZŠ 1. máje


VARIABILNÍ SYMBOL PRO PLATBY - každý strávník tento kód obdržel při přihlášení ke stravování, naleznete jej také v části Informace v aplikaci Strava.cz nebo vám jej sdělí vedoucí školní jídelny (čtyřmístné číslo)

VÝŠE MĚSÍČNÍCH PLATEB - DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (žáci)

2023/2024


VĚK 7 - 10 LET:                   690,- Kč

VĚK 11 - 14 LET:                  782,- Kč

VĚK 15 LET A VÍCE:          897,- Kč


 

CENA OBĚDA - DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 


VĚK 7 - 10 LET:                   30,- Kč/oběd

VĚK 11 - 14 LET:                  34,- Kč/oběd

VĚK 15 LET A VÍCE:          39,- Kč/oběd

CENA ČIPU - 130,- Kč (od 1. 2. 2023 - nevratná záloha)


 

Od 1. 8. 2023 dochází k navýšení ceny stravného:

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ ABSENCE ŽÁKA


Strávníci si stravu odhlašují sami (aplikace, terminál u školní jídelny, webové stránky) a to nejpozději den předem do 12.00 hodin.

V případě absence má žák nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutné stravu odhlásit, v opačném případě je účtována plná výše ceny stravného!!

Za nemocného strávníka lze vyzvednout oběd pouze do jídlonosiče a to v časech:
11.20 hodin - 11.40 hodin
13.50 hodin - 14.15 hodin


 

VYÚČTOVÁNÍ PŘEPLATKŮ A VRÁCENÍ PLATEB

Vyúčtování odhlášených obědů proběhne vždy 2x ročně - vždy koncem ledna a začátkem července.
Platby budou zaslány na účet, ze kterého proběhla poslední platba.

KONTAKT VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

paní Marta Kaczmarzová

telefon: 725 825 043
telefon: 596 411 054
email: jidelna1maje@seznam.cz  

DOKUMENTY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Nové pokyny pro nastavení trvalého příkazu a odhlašování stravy - od 1. 11. 2021:
Vnitřní řád školní jídelny:

Informace školní jídelny

číslo účtu školní jídelny ZŠ 1. máje

43-2141770227 / 0100

bottom of page