top of page

Zápis dětí do 1. tříd


8. a 9. duben 2024
 

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

ZÁPIS BEZ ČEKÁNÍ S REZERVACÍ ČASU

FORMULÁŘE S VÝBĚREM ČASU ZÁPISU A MÍSTNOSTI 

JIŽ OBSAZENO

Elektronická přihláška pro přijetí do 1. třídy

 • elektronickou přihlášku odešlete přes následující formulář

 • následně budete kontaktováni školou pro učinění dalších potřebných kroků v souladu se správním řádem a dostavíte se do školy ve Vámi určený čas

 • pokud je již rezervační systém obsazen, využijte variantu ZÁPIS BEZ REZERVACE ČASU

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU - elektronická přihláška již obsazeny všechny termíny

NEBO

ZÁPIS BEZ REZERVACE ČASU

FORMULÁŘE K PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY

BEZ REZERVACE KONKRÉTNÍHO ČASU

Přihláška ve formátu MS Word

 • přihlášku lze vytisknout a doručit do školy (poštou nebo osobně)

 • přihlášku si lze vyzvednout v budově školy

 • k přihlášce je nutné doložit kopii rodného listu dítěte

SAMOTNÝ PRŮBĚH ZÁPISU

Pokud jste zvolili variantu "ZÁPIS BEZ ČEKÁNÍ":

 • dostavte se s Vaším dítětem ve Vámi rezervovaný čas do budovy školy

 • s sebou si připravte potřebné dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, případně další dokumenty např. svěření dítěte do péče, dokumenty k odkladu povinné školní docházky apod.)

 • paní učitelky si hravou a zábavnou formou povypráví s Vašim dítětem a splní s ním pár hravých úkolů

Pokud jste zvolili variantu "ZÁPIS BEZ REZERVACE TERMÍNU":

 • dostavte se s Vaším dítětem do budovy školy

 • s sebou si připravte potřebné dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, případně další dokumenty např. svěření dítěte do péče, dokumenty k odkladu povinné školní docházky apod.)

 • k zápisu budete pozváni dle pořadí, ve kterém jste se dostavili k příslušné místnosti, ve které probíhá zápis (tato forma zápisu bude časově náročnější)

 • paní učitelky si hravou a zábavnou formou povypráví s Vašim dítětem a splní s ním pár hravých úkolů

Pokud má Vaše dítě ze zápisu do 1. třídy obavy, můžete si s ním pár aktivit doma natrénovat.

 • inspirace ke hrám ke stažení ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 1. dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy

 2. dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod základní školy, jehož sourozenec je žákem naší školy

 3. dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod základní školy

 4. dítě, které nemá trvalý pobyt ve městě Havířově

Spádové ulice pro ZŠ 1. máje:

1. máje

A. S. Puškina, Beskydská, Bludovická, Čajkovského, Dobrovského, E. F. Buriana, Erbenova, Evžena Rošického, Gogolova, Gustava Klimenta, Hakenova, Jana Žižky, Jungmannova, Kapitána Nálepky, Kapitána Vajdy, Karla Čapka, Klidná, Lázeňská, Majakovského, Na Spojce, Ostrovského, Palackého, S. K. Neumanna, Sukova, Slezská, Tolstého, Turgeněvova, Vítězslava Nezvala

17. listopadu (všechna lichá orientační čísla č. 1-13)

Dlouhá třída (všechna sudá orientační čísla č. 2-30)

Lípová (všechna lichá orientační čísla č. 1-19)

Národní třída (všechna lichá orientační čísla č. 1-35, všechna sudá orientační čísla č. 2-70)

VĚK DÍTĚTE

Řádný zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
Děti, které se dostavily k zápisu v roce 2023 a byl jim povolen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit ZNOVU - znovu musí řádně vyplnit přihlášku ke vzdělávání.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ PRO ROK 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 bude do 1. tříd přijato maximálně 70 žáků.
V případě přijetí žáků s podpůrnými opatřeními 3. - 5. stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných žáků v jednotlivých třídách snížen v souladu s právními předpisy.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

 

Také v případě, kdy chcete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte své dítě řádně do školy zapsat. Odklad se vyřizuje v následujícím kroku.

Ve škole obdržíte k vyplnění „Žádost o odklad“, případně kontakty na školská poradenská zařízení. Žádost společně s kontakty najdete na této webové stránce (níže). Veškeré podklady k vyřízení odkladu povinné školní docházky je nutné doručit škole nejpozději do 31. května 2024.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po ukončení správního řízení na této části webových stránek. V souladu s ochranou osobních údajů (GDPR) nebudou zveřejňovány jmenné seznamy, ale pouze kódy jednotlivých přijatých uchazečů, které obdrží zákonní zástupci po odeslání žádosti o přijetí do
1. třídy.

BUDE ZVEŘEJNĚNO

KONTAKTY PRO DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Mgr. MONIKA FIGUROVÁ

Ing. Kateřina Penkovová

ADRESA ŠKOLY PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY POŠTOU

Základní škola 1. máje Havířov

ulice 1. máje 956/10a

Havířov - Město

736 01

DATOVÁ SCHRÁNKA ŠKOLY

DATOVÁ SCHRÁNKA - wwtmmat

DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE

bottom of page