top of page

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Screenshot_7.jpg
Logo NEW.PNG

ZŠ 1. máje Havířov zvaná také jako MÁJOVKA je...

 • Základní školou založenou v roce 1963.

 • Školou s nejvyšším počtem žáků na území města Havířova.

 • Specializujeme se na rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů.

 • Přes 30 let vzděláváme žáky 6.-9. tříd v matematických třídách, které jsou určené pro nadané žáky jako alternativa k víceletým gymnáziím.

 • Více než 25 let se specializujeme na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

 • Součástí školy je Školské poradenské pracoviště (spolupráce se speciálním pedagogem školy a výchovným poradcem).

 • Zaměřujeme se na práci s třídními kolektivy v rámci prevence patologických jevů ve společnosti

 • Škola má moderní vybavení kmenových i odborných učeben.

 • Ve výuce aplikujeme moderní výukové metody v souladu s trendy společnosti 21. století.

 • Žáci školy jsou úspěšnými řešiteli olympiád a soutěží.

 • Žáci 9. ročníků se umisťují na předních příčkách při přijímacím řízení na střední školy.

 • Preferujeme individuální přístup k žákům.

 • Poskytujeme žákům řadu mimoškolních aktivit (školní časopis, školy v přírodě, exkurze, přednášky a besedy, projektové dny).

 • Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity.

 • Jsme zapojeni v projektu Hrdá škola (Schools United) a jsme držitelé certifikátu Demokratická škola.

 • Každoročně organizujeme týdenní pobyt žáků Z.E.B.R.A (pro žáky II. stupně) a školy v přírodě (pro žáky I. stupně).

Aktivity naší školy můžete sledovat také na našich sociálních sítích.

bottom of page