top of page
Školní potřeby

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY

VEDENÍ ŠKOLY

TŘÍDNÍ UČITELÉ pro školní rok 2023/2024

Telefonní kontakty na jednotlivé vyučující neposkytujeme. Pro komunikaci využívejte Bakaláře nebo obecné školní kontakty, které jsou součástí horní nabídky těchto webových stránek (část Kontakt).

1.A    Mgr. Veronika Olšar (volsar@zs1maje.cz)

1.B    Mgr. Dorota Stanková (dstankova@zs1maje.cz)

1.C    Mgr. Alena Černá (acerna@zs1maje.cz)

2.A    Mgr. Ester Schabjuková (eschabjukova@zs1maje.cz)

2.B    Mgr. Jana Garová, DiS. (jgarova@zs1maje.cz)

2.C    Mgr. Yweta Guňková (ygunkova@zs1maje.cz)

2.D    Mgr. Viktorie Nuhlíčková (vnuhlickova@zs1maje.cz)

3.A    Mgr. Hana Ondřejová (hondrejova@zs1maje.cz)

3.B    Mgr. Šárka Mokrošová (smokrosova@zs1maje.cz)

3.C    Mgr. Veronika Zbořilová (vzborilova@zs1maje.cz)

4.A    Mgr. Jana Vitulová, DiS. (jvitulova@zs1maje.cz)

4.B    Mgr. Kateřina Hujerová (khujerova@zs1maje.cz)

4.C    Mgr. Markéta Bártová (mbartova@zs1maje.cz)

4.D    Mgr. Ivona Ožanová (iozanova@zs1maje.cz)

5.A    Mgr. Petra Pezdová (ppezdova@zs1maje.cz)

5.B    Mgr. Tereza Sliwková (tsliwkova@zs1maje.cz)

5.C    Mgr. Pavla Tiewsoh (ptiewsoh@zs1maje.cz)

6.A    Mgr. Jolana Mütherová (jmutherova@zs1maje.cz)

6.B    Ing. Adriana Janíková (ajanikova@zs1maje.cz)

6.C    Mgr. Martin Buchwaldek (mbuchwaldek@zs1maje.cz)

7.A    Mgr. Eva Gabzdylová (egabzdylova@zs1maje.cz)

7.B    Mgr. Alexandra Sabatová (asabatova@zs1maje.cz)

7.C    Mgr. Albina Šteffková (asteffkova@zs1maje.cz)

8.A    Mgr. Taťána Kopcová (tkopcova@zs1maje.cz)

8.B    Mgr. Radana Gocmanová (rgocmanova@zs1maje.cz)

8.C    Ing. Antonín Gavlas (aglas@zs1maje.cz)

9.A    Mgr. Martina Kotulová (mkotulova@zs1maje.cz)

9.B    Mgr. Kateřina Hrachovinová (khrachovinova@zs1maje.cz)

9.C    Mgr. Pavlína Mazurková (pmazurkova@zs1maje.cz)

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Magdalena Kolasová (mkolasova@zs1maje.cz)

Mgr. Helena Kubinová (hkubinova@zs1maje.cz)

Mgr. Hana Podstavková (hpodstavkova@zs1maje.cz)

Mgr. Mirka Křížková (mkrizkova@zs1maje.cz)

Mgr. Markéta Kohutková (mkohutkova@zs1maje.cz)

Mgr. Stanislav Štěpáník (sstepanik@zs1maje.cz)

Ing. Jana Ikášová (jikasova@zs1maje.cz)

Mgr. Martina Belostíková (mbelostikova@zs1maje.cz)

Mgr. Táňa Janíčková (tjanickova@zs1maje.cz)

Mgr. Martin Šiška (msiska@zs1maje.cz)

Mgr. Nikol Porubová (nporubova@zs1maje.cz)

Jarmila Vašutová (jvasutova@zs1maje.cz)

Mgr. Antonín Šuška (asuska@zs1maje.cz)

PaedDr. Václav Hujer (vhujer@zs1maje.cz)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Pavlína Mazurková (speciální pedagožka) -  pmazurkova@zs1maje.cz

Mgr. Eva Gabzdylová (preventistka rizikového chování a patologických jevů) - egabzdylova@zs1maje.cz

Mgr. Magdalena Kolasová (výchovná poradkyně) - mkolasova@zs1maje.cz

Mgr. Markéta Kohutková (kariérní poradkyně) - mkohutkova@zs1maje.cz

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Ručilová (vedoucí školní družiny) - irucilova@zs1maje.cz

Lenka Syrová

Yvona Turšnerová

Jiřina Stankovičová

Bc. Helena Vríčanová

Vladěna Bartusková

ASISTENTI PEDAGOGŮ

Jiřina Stankovičová

Lenka Valošková

Pavla Suchánková

Mgr. Antonín Šuška

Soňa Bednářová

Vladěna Bartusková

Lenka Mulová

bottom of page