top of page
Rozmazané lidé mísily

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY

VEDENÍ ŠKOLY

  • Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. - ředitelka základní školy (mdrozdova@zs1maje.cz)

  • Mgr. Pavla Wróblová - zástupce statutárního orgánu a zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň vzdělávání (pwroblova@zs1maje.cz)

  • Mgr. Monika Figurová - zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň vzdělávání (mfigurova@zs1maje.cz)

  • Mgr. Magdalena Kolasová - výchovná poradkyně (mkolasova@zs1maje.cz)

TŘÍDNÍ UČITELÉ pro školní rok 2022/2023

Telefonní kontakty na jednotlivé vyučující neposkytujeme. Pro komunikaci využívejte Bakaláře nebo obecné školní kontakty, které jsou součástí horní nabídky těchto webových stránek (část Kontakt).

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Magdalena Kolasová (mkolasova@zs1maje.cz)

Mgr. Jolana Mütherová (jmutherova@zs1maje.cz)

Mgr. Radana Gocmanová (rgocmanova@zs1maje.cz)

Mgr. Lenka Vašutová (lvasutova@zs1maje.cz)

Ing. Jana Ikášová (jikasova@zs1maje.cz)

Mgr. Martin Buchwaldek (mbuchwaldek@zs1maje.cz)

Mgr. Martina Belostíková (mbelostikova@zs1maje.cz)

Mgr. Táňa Janíčková (tjanickova@zs1maje.cz)

Mgr. Nikol Porubová (nporubova@zs1maje.cz)

Ing. Adriana Janíková (ajanikova@zs1maje.cz)

Mgr. Martin Šiška (msiska@zs1maje.cz)

Jarmila Vašutová (jvasutova@zs1maje.cz)

PaedDr. Václav Hujer (vhujer@zs1maje.cz)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Darina Skotnicová (speciální pedagožka) - dskotnicova@zs1maje.cz

Mgr. Eva Gabzdylová (preventistka rizikového chování a patologických jevů) - egabzdylova@zs1maje.cz

Mgr. Magdalena Kolasová (výchovná a kariérní poradkyně) - mkolasova@zs1maje.cz

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Eva Walachová (vedoucí školní družiny)

Iveta Ručilová

Lenka Syrová

Yvona Turšnerová

Jiřina Stankovičová

Nikol Macurová

ASISTENTI PEDAGOGŮ

Bc. Jana Garová, DiS.

Jiřina Stankovičová

Yvona Turšnerová

Lenka Valošková

Pavla Suchánková

Nikola Macurová

bottom of page