top of page

Informace - 1. třídy

TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD

8. a 9. duben 2024

ELEKTRONICKÁ REZERVACE TERMÍNU PRO ZÁPIS

o spuštění možnosti elektronické rezervace k zápisu budete včas informováni

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Doporučení pro nákup potřeb pro prvňáčky

Paní učitelky si pro Vás připravily seznam potřeb pro Vašeho prvňáčka:

Co si zopakovat před nástupem do školy?

Základní rady, jak připravit Vaše dítě na zahájení školní docházky.

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

Také na tomto místě Vám budeme zveřejňovat aktuální informace k provozu školní družiny a školní jídelny.

Přihlášku do školní družiny lze vyplnit v den zápisu do 1. třídy.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY - připravujeme
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - připravujeme

Kontaktní údaje - VEDENÍ ŠKOLY

Před zahájením školního roku se můžete se svými dotazy obracet na školu následovně:

Mgr. Monika Figurová - mfigurova@zs1maje.cz; tel. 702 196 412  (zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň ZŠ)
(záležitosti ohledně organizace zahájení školy, umístění dětí do jednotlivých tříd, specifické potřeby a požadavky)

Ing. Kateřina Penkovová - info@zs1maje.cz (sekretariát školy); tel. 702 196 410

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. - mdrozdova@zs1maje.cz (ředitelka školy)

 

Kontaktní údaje - SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

V případě, kdy u Vašeho dítěte pozorujete speciální nároky na průběh samotného vzdělávání (logopedické poruchy, poruchy chování, zdravotní komplikace), neváhejte prosím v dostatečném předstihu kontaktovat naši školní pedagožku, která Vám pro nástup Vašeho dítěte do povinné školní docházky poskytne adekvátní informace (případně Vám bude doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra).

Mgr. Pavlína Mazurková - pmazurkova@zs1maje.cz (tel. 602 407 612)

DALŠÍ INFORMACE

Sledujte průběžně tuto část webových stránek školy, kde budeme přinášet aktuální informace (organizační pokyny a jiné).
 

bottom of page