top of page

Hodinové dotace předmětů

Hodinová dotace jednotlivých předmětů je dána Školním vzdělávacím programem Brána života.

 

 

Hodinová dotace pro I. stupeň ZŠ 1. máje Havířov:

  • disponibilní časová dotace posiluje hodinovou dotaci českého jazyka a matematiky

  • od 3. ročníku je vyučován anglický jazyk

  • posílena je výuka informatiky a předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

  • od 2. tříd je doplněna výuka tělesné výchovy o lekce plavání

 

Hodinová dotace pro II. stupeň ZŠ 1. máje Havířov MATEMATICKÉ TŘÍDY:

  • v 6. ročníku a 8. ročníku je posílena výuka matematiky na rozdíl od nematematických tříd

  • od 7. ročníku je přidáno studium 2. cizího jazyka - žáci si vybírají z jazyka německého nebo ruského

  • na II. stupni ZŠ je do výuky začleněna výuka dramatické výchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodinová dotace pro II. stupeň ZŠ 1. máje Havířov NEMATEMATICKÉ TŘÍDY:

  • v 8. ročníku je posílena výuka českého jazyka

  • od 7. ročníku je přidáno studium 2. cizího jazyka - žáci si vybírají z jazyka německého nebo ruského

  • na II. stupni ZŠ je do výuky začleněna výuka dramatické výchovy

Učební plán I. stupeň.PNG
Učební plán II. stupeň.PNG
Učební plán II. stupeň matematické třídy
bottom of page