top of page
Vzdělávání Knihy Bookshelfs

Úřední deska ZŠ 1. máje Havířov

V této sekci webových stránek školy zveřejňujeme informace vztahující se k přijímacímu řízení, správnímu řízení a výběrovým řízením školy.

Vzhledem k platnosti nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018) budou zveřejňovány informace pouze s přidělenými jednacími čísly. Jmenné seznamy žáků nebudou touto formou na webových stránkách umisťovány.

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení dne 1. 1. 2005. Zařazení do sítě škol - 24. 1. 1996. Zřizovatelem školy je Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město. Statutárním orgánem školy je ředitelka školy Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

Volby do školské rady

Ředitelka ZŠ 1. máje Havířov vyhlašuje na 18. dubna 2024 volby do školské rady:

Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

bottom of page