top of page

Maják - náš školní časopis

     Před 25 lety vznikla na naší základní škole tradice tvorby školního časopisu s názvem MAJÁK. Postupně se nám podařilo nejen vyzpovídat naše úspěšné žáky a absolventy školy, ale také naše učitele. Některá čísla časopisu Maják byla opravdu kuriózní a při jejich tvorbě jsme zažili spoustu humorných historek a situací. Kreativita našich žáků i učitelů je totiž bezbřehá a proto se nám podařilo vydat například speciální hororové číslo nebo unikátní vydání antimajáku.

      Jelikož jsme na práci naší redakční rady patřičně hrdí, budeme Vám průběžně zveřejňovat ty nejpovedenější články, rozhovory a postřehy ze života školy také na našich webových stránkách.

       Jako novinku pro všechny naše podporovatele v letošním roce připravujeme řadu změn a inovací. Budeme velice rádi, pokud se k tvorbě školního časopisu připojí také nové posily. 

        Noví zájemci se mohou hlásit u paní Mgr. Janíčkové a Mgr. Křížkové, kterým srdečně za jejich práci na tomto symbolu školy velice děkujeme! Technickou podporu nám poskytuje pan učitel Ing. Gavlas.

 

 

NYNÍ PŘICHÁZÍME S NOVINKOU A VRHÁME SE NA ELEKTRONICKOU VERZI NAŠEHO ČASOPISU.

POJĎTE SI JEJ S NÁMI PROHLÉDNOUT

bottom of page