top of page
Děti ve vnitřním dětském hřišti

USTANOVENÍ SPOLKU MÁJOVKA

Spolek Májovka (IČO: 17375223) se sídlem 1. máje 956/10a, 736 01 Havířov-Město je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora rozvoje kvalitního a moderního vzdělávání na ZŠ 1. máje Havířov a rozvíjení spolupráce mezi školou, zákonnými zástupci žáků a veřejností.

ÚČEL ČINNOSTI SPOLKU

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

 • PODPORA POZITIVNÍHO VZTAHU K HODNOTÁM DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI A K RESPEKTU K LIDSKÝM PRÁVŮM

 • PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A ŠETRNÉHO PŘÍSTUPU K PŘÍRODĚ

 • PODPORA A ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ A SPOLUPRÁCE RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

FORMY ČINNOSTI SPOLKU

 • vedení finančního fondu spolku a jeho využívání ve prospěch žáků školy

 • pomoc při školních a mimoškolních akcích školy

 • přijímání sponzorských darů a koncepce jejich využívání ve prospěch žáků školy

 • finanční podpora aktivit školy 

 • podílení se na zkvalitnění vybavení a zařízení školy 

STANOVY SPOLKU MÁJOVKA ZDE:

ČLENSTVÍ

 • členství ve spolku je dobrovolné

 • členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let

 • členy spolku tvoří 

  • zákonní zástupci žáků školy 

   • na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku​

  • další osoby z řad přátel a podporovatelů ZŠ 1. máje Havířov

   • na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2023/2024

250,- Kč na žáka

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU

 • přihlášky obdrží zákonní zástupci vždy na prvních třídních schůzkách od třídních učitelů

 • přihlášky pro přátele školy lze získat na sekretariátě školy nebo emailem: ajanikova@zs1maje.cz nebo mdrozdova@zs1maje.cz

Pokud má zákonný zástupce ve škole více dětí, vyplňuje přihlášku do spolku pouze 1x, příspěvek 250,- Kč se NOVĚ hradí pouze za jedno dítě, sourozenci již příspěvek neplatí: 

 • ve třídě, kde podal přihlášku do spolku se uhradí částka 250,- jako členský příspěvek (vybírá a eviduje třídní učitel)

 • v dalších třídách, které navštěvují jeho/její děti lze v případě zájmu členský příspěvek zaplatit formou sponzorského příspěvku (v dané třídě tohoto dítěte, rovněž vybírá a eviduje třídní učitel)

Příklady aktivit, které podporujeme v roce 2023/2024

ovk

 • Májovka má talent

 • Den dětí, Mikulášská nadílka

 • Podzimní radovánky, Valentýnská diskotéka

 • Školy v přírodě na I. stupni, školní výlety

 • Týdenní pobyt žáků II. stupně Z E B R A 

 • Sportovní a vědomostní soutěže (olympiády, turnaje)

 • Akce školního parlamentu

 • Odměny za vysvědčení, rozloučení s deváťáky

 • Slavnostní akademie k 60. výročí školy

Podpořené aktivity spolku budou zveřejněny v této části webových stránek školy a zákonní zástupci o nich budou průběžně informováni v Aktualitách (web. stránky školy) a ve školním blogu. 

O příspěvek na akci může žádat konkrétní třída nebo skupina tříd, přičemž je podpora této akce závislá na počtu zaplacených příspěvků v dané konkrétní třídě. Tzn. třída, která má více zaplacených členských příspěvků, může žádat o více podpory ze strany spolku než třída s malým počtem členů spolku.

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2023

90 200 Kč

POČET ČLENŮ SPOLKU

360 členů

AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

51 305 Kč

TERMÍNY SPOLKU 2023/2024

ZÁŘÍ 2023

 • odevzdání přihlášek do spolku

 • volba delegáta za třídu (1 osoba za třídu zvolená pro daný školní rok na úvodních třídních schůzkách

DO PROSINCE 2023

 • zaplacení členského příspěvku ve výši 250,- Kč třídnímu učiteli

18. dubna 2024 od 15.30 hodin

 • setkání delegátů spolku jednotlivých tříd (multimediální učebna ZŠ 1. máje)

KONTAKTNÍ OSOBY SPOLKU

d

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

Ing. Adriana Janíková 

PROJEKT INSPIRAČKA

Krásný a povedený projekt s názvem INSPIRAČKA v roce 2023 realizoval řadu besed a setkání se zajímavými a inspirativními osobnosti. Nápad na tento projekt jsme měli už velice dlouho, ale teprve v letošním roce se nám na celou realizaci podařili získat finanční prostředky a my jsme se tak mohli pustit do setkávání.

Myšlenkou tohoto projektu je setkání našich žáků s osobami nejrůznějších profesí v prostoru tzv. INSPIRAČKY. Děti si pro každé setkání připraví své dotazy a sami si tak řídí celou diskuzi s daným hostem. Tímto formátem setkávání si tak klademe za cíl rozvinout u dětí jejich komunikační dovednosti a schopnosti a rozšíření jejich znalostí.

 

Zvolit tu nejlepší zrealizovanou besedu tohoto roku by bylo zcela nesmyslné, jelikož je každá beseda naprosto jiná. Z každé INSPIRAČKY totiž vznikne něco přínosného, milého nebo překvapivého.

Mezi naše hosty roku 2023 patřili například:

 • Aleš Stezka - brankář týmu Vítkovice Steel, nyní působící v NHL v týmu Seatle Kraken

 • Marek Kolasa - astronom Planetária v Ostravě

 • Lukáš Blaho - veterinář

 • Tomáš Mlčák - parahokejista

 • Ivo Marták - loutkoherec a moderátor

 • Martina Schwettrová - soudkyně okresního soudu ve Frýdku-Místku

 • Michal Kleslo - cestovatel

 • Antonín Šuška - japonolog

 

Projekt INSPIRAČKA je na naší škole realizován díky Spolku MÁJOVKA a finanční dotaci Statutárního města Havířov.

logo_centralni_barevne_normalni.jpg

AKTUALITY A ČLÁNKY SPOLKU

SPOLEK MÁJOVKA

číslo účtu Spolku Májovka

k dispozici pro zaslání sponzorských darů u vedení spolku

kontaktujte nás prosím emailem

děti v muzeu
bottom of page