top of page
Technologická třída

Projekty školy

ŠABLONY I OP JAK

PROJEKT EVROPSKÉHO STRUKTURÁLNÍHO A INVESTIČNÍHO FONDU

ŠABLONY I OP JAK - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči dětí

 • CZ.02.02.XX/00/22_002/0003158

 • Evropský strukturální a investiční fond

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 • Doba realizace projektu: 01/2023-12/2024

V rámci projektu "Šablony I OP JAK" je na naší základní škole zaměstnán speciální pedagog, jehož cílem je práce s integrovanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem. 

Nové šablony budou také obsahovat metody a postupy tzv. zážitkové pedagogiky. Realizovány budou také dvě setkání zákonných zástupců našich žáků se vzdělávacím obsahem, který bude tematicky zaměřený na předcházení školního neúspěchu našich žáků.

Logo_šablony_II.png

ERASMUS+ MÁJOVKA DO SVĚTA

PROJEKT 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000141779 

ERASMUS+ PROJEKT MÁJOVKA DO SVĚTA

 • Our school goes to the world

 • 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000141779

 • Dům zahraniční spolupráce

 • Program Erasmus+, Výzva 2023, KA1 - Krátkodobé projekty mobilit ve školním vzdělávání, KA122-SCH

 • Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024

V rámci projektu Erasmus+ s názvem Májovka do světa (Our school goes to the world) získala škola finanční dotaci pro zahraniční jazykové a metodické kurzy pro 3 pedagogické pracovníky ZŠ 1. máje Havířov.

Díky projektu tak v tomto školním roce absolvují 3 vyučující zahraniční stáž v jazykové škole na Maltě (Executive Training Institute Ltd.  ve městě St. Julians) a v Rakousku (Actilingua Language Studies GmbH & Co KG ve Vídni) během tzv. krátkodobých mobilit.

Oba uvedené kurzy jsou zaměřeny na posílení jazykových kompetencí, metodologii výuky, pedagogické postupy a aktivní používání cizího jazyka. Zvýšením jazykových kompetencí poskytneme účastníkům aktivit zlepšení využívání cizího jazyka jako nástroje nejen pro samotnou výuku žáků, ale umožní jednotlivým pedagogickým pracovníkům využívat kontakty, které mobilitami získají. Získání kontaktů umožní účastníkům mobilit, ale také ostatním naši pracovníkům školy, navázání spolupráce se školami v jiných evropských zemích například pro další realizované projekty eTwinningu nebo při další neformální komunikaci a spolupráci.

ŠABLONY III

PROJEKT EVROPSKÉHO STRUKTURÁLNÍHO A INVESTIČNÍHO FONDU

ŠABLONY III - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky

v ZŠ 1. máje Havířov

 • CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018150

 • Evropský strukturální a investiční fond

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 • Doba realizace projektu: 01/2021-12/2022

V rámci projektu "Šablony III" je na naší základní škole zaměstnán speciální pedagog, jehož cílem je práce s integrovanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem. 

Jsou realizovány speciální setkávání rodičů s odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. Jsou realizovány hodiny doučování pro žáky se specifickými poruchami učení a žáky nadané a zároveň jsou pro žáky I. a II. stupně uskutečňovány projektové dny ve škole i mimo školu.

Logo_šablony_II.png

FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

SPOLUPRÁCE MEZI ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A UNIVERZITOU

FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

 • Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Fakulta umění

 • Zahájení spolupráce - duben 2019

Statut Fakultní školy Ostravské univerzity nám umožňuje sdílení zkušeností s akademickou sférou a spolupráci na dalších projektech.

Jako fakultní škola pomáháme realizovat přednášky pro studenty učitelských oborů, umožňujeme vedení bakalářských a diplomových prací, umožňujeme vykonávání průběžných i souvislých pedagogických praxí. Za první období naší spolupráce proběhla již řada společných aktivit, které vyvrcholily v listopadu 2019 konferencí pro ředitele škol Moravskoslezského kraje "QUO VADIS? Aneb Kam kráčíš, české školství", kterou naše škola organizovala na půdě Ostravské univerzity.

Během uzavření školy z důvodu epidemie koronaviru se studenti učitelství spolupodíleli na distanční výuce.

Díky této spolupráci škola získala do svého pedagogického sboru nové kolegy. 

Nová fáze spolupráce mezi ZŠ 1. máje Havířov a Ostravskou univerzitou spočívá především na realizaci odborných stáží studentů v naší výuce, přičemž v roce 2022 byli naši žáci součástí obhajob závěrečných diplomových prací. 

Jednou z těchto prací byla speciální ÚNIKOVÁ HRA, při které studenti testovali netradiční metodu výuky studenta učitelství 5. ročníku oboru biologie a anglický jazyk.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ORP HAVÍŘOV III, IV

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP HAVÍŘOV III, IV

 • REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411, CZ.02.02.XX/00/23_017/0008274

Základní škola 1. máje Havířov také v následujícím projektovém období spolupracuje na aktivitách MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU.

V minulosti jsme se do aktivit tohoto projektu zapojili jak z pohledu žáků I. a II. stupně školy, tak také ze strany pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků.

V novém projektovém období jsou aktivity zaměřeny na posílení pedagogických kompetencí pracovníků škol a dokončeny budou některé z úspěšných projektů, jejichž ukončení znemožnila koronavirová pandemie.

MAP III.PNG
EN-Funded by the EU-POS.jpg

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

NEXT GENERATION EU

NextGeneration.PNG
Web logo.PNG

ŠKOLA 4

ZŠ 1. MÁJE ZAPOJENA V PROJEKTU MENSY ČESKÉ REPUBLIKY

okap-II-loga.fw.jpg

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL

PROJEKT STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

Projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol doplňuje zdravou výživu a osvětu žáků základních škol z hlediska poskytování podpory dodávek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a výrobků z nich.

Díky tomuto projektu získávají v pravidelných intervalech všichni žáci školy balíčky ovoce nebo zeleniny a jogurty a jiné mléčné výrobky. Interval je zpravidla 1x za 14 dní. Roční příspěvek na žáka činí cca 350 Kč.

Součástí tohoto projektu jsou také červnové ochutnávky vybraných výrobků a další doprovodné aktivity.

HRDÁ ŠKOLA

CELOSTÁTNÍ AKTIVITA ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

HRDÁ ŠKOLA

Myšlenkou projektu Hrdá škola (The Schools United) je zapojit žáky do pravidelných měsíčních aktivit a spolupodílet se tak na posílení vnímání pozitivní identity ke škole, kterou žák navštěvuje. Celý tento projekt je postaven na aktivní a spolupracující žákovské samosprávě.

V rámci tohoto projektu škola poskytuje žákům možnost objednání jednotného školního oblečení s logem "Májovka".

Realizované akce Hrdé školy v režii Žákovské rady ZŠ 1. máje:

 • Den učitelů

 • Halloween

 • Barevný týden

 • Suit Up Day (Společenský den)

 • Den hudby

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

CELOSTÁTNÍ AKTIVITA ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

 

Certifikace "Demokratická škola" umožnila naší základní škole sdílení zkušeností práce se žákovskými samosprávami (v našem případě tzv. Žákovskou radou).

Projekt škole poskytuje metodickou pomoc a sdílení dobré praxe mezi školami, které s aktivními žákovskými samosprávami spolupracují.

bottom of page