top of page

Školní řád 2023/2024

S novým školním rokem vstupuje v platnost nové znění Školního řádu ZŠ 1. máje, jehož samostatnou přílohou jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ 1. máje Havířov.

Nový školní řád byl schválen dne 31. 8. 2023 školskou radou, následně byl projednán na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2023.

S dokumentem budou seznámeni všichni žáci školy během úvodních třídnických hodin a zákonní zástupci žáků v rámci třídních schůzek.


Plné znění dokumentů:

  • Školní řád od 1. 9. 2023

Školní řád od 1.9.2023
.pdf
Stáhnout PDF • 434KB
  • Příloha školního řádu - Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení žáků - příloha Školního řádu od 1.9.2023
.pdf
Stáhnout PDF • 869KB
162 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page