top of page

Zahraniční stáž ve Velké Británii

V září 2022 se pedagogové naší základní školy zúčastnili zahraniční stáže ve Velké Británii v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prostory Blean Primary School ve městě Canterbury.


Programem této stáže byla komplexní návštěva základní školy Blean Primary School ve městě Canterbury (oblast Kent) a setkání se zástupci dalších škol z této oblasti. Blean Primary School je držitelkou nejvyššího stupně kvality, kterou může škola ve Velké Británii získat. Toto ocenění tzv. Ofsted Outstanding Provider si lze představit jako pečeť kvality, kterou uděluje instituce podobná České školní inspekci, nejlepším britským školám. Pro získání této certifikace nestačí vykazovat pouze úspěšnost žáků ve vzdělávání, ale zohledněny jsou také další aktivity školy, zapojení rodičů do dění ve škole nebo docházka jednotlivých žáků.

Certifikát nejvyšší kvality školy Blean Primary School a vstupní část do budovy.Během vlastní stáže v Blean Primary School byl našim pedagogům představen systém britského školství prezentací panem ředitelem Ianem Rowdenem a jeho paní zástupkyní. Část aktivit si pro nás připravili ambasadoři školy z řad žáků 6. tříd, kteří nám představili nejen prostory své školy, ale ukázali nám také výsledky své projektové činnosti, seznámili nás s jednotlivými školními kolejemi tak, jak je všichni známe z filmů o Harry Potterovi, nebo nám povyprávěli o aktivitách školy souvisejícími s úmrtím královny Alžběty II.


Prezentace vedení bleanské školy - na fotografii ukázka třídních knih a záznamů probíraného učiva.


Poté byli naši pedagogové rozděleni do menších pracovních skupin, v rámci, kterých absolvovali hospitační činnost ve třídách pro děti věku od 4 do 11 let. Na britských základních školách totiž začíná povinná školní docházka u dětí, které dovrší věku 4 let (do měsíce srpna daného roku). Tyto nejmenší děti absolvují plný školní den v celém rozsahu jako jejich nejstarší spolužáci. Škola začíná každý den v 9.00 hodin a končí v 15.30 hodin. Během dopoledních hodin převládá výuka stěžejních předmětů a po obědové pauze poté následují předměty přírodovědného a společenskovědního zaměření. Třikrát týdně probíhá ve 3. - 6. třídách společné shromáždění žáků tzv. assembly, kterého jsme se také mohli zúčastnit.


Po následném rozboru hospitační činnosti proběhla s vedením bleanské školy diskuze u kulatého stolu, která navázala nejen na ranní program, ale také na postřehy z vlastní výuky. Této aktivity plné sdílení se účastnilo nejen vedení školy, ale také řadoví učitelé. O překlad do českého jazyka se postarala žákyně Eliška z 5. třídy, jejíž maminka pochází z České republiky.Společná fotografie naší skupiny s vedení Blean Primary School v čele s panem ředitelem.


Druhá část zahraniční cesty ve městě Canterbury byla zaměřena na osobní setkání a diskuze s žáky také vyššího stupně škol u typického "čaje o páté" – konkrétně se jednalo o školy Simon Langton Grammar School for Boys a Simon Langton Grammar School for Girls. Tento program byl zaměřen na sdílení a srovnávání zkušeností od očekáváných výstupů z hlediska učiva až po plnění školních povinností, omlouvání absence, domácích úkolů, vysvědčení, systému školních uniforem nebo spolupráce na celoškolních skupinový projektech. Této části našeho programu se zúčastnili také rodiče prezentujících žáků, kteří nám poskytli pohled dospělých nejen na velmi striktní a přísné britské školství, ale rovněž na zdravotní nebo sociální systém ve Velké Británii.Afternoon tea neboli "čaj o páté" s prezentací žáků a jejich rodičů.


Kromě výše jmenovaných škol jsme si prohlédli také venkovní prostory dalších základních škol ve městě Canterbury, kde jsou ovšem velice přísná pravidla pro osobní návštěvu. Například se jednalo o areál nejstarší veřejné základní školy v celé Velké Británii, která byla založena již v roce 597 n.l. a která sousedí s prostory překrásné katedrály v Canterbury.


Závěr naší zahraniční cesty zahrnoval prohlídku vybraných památek v Londýně.


Jelikož se nám podařilo udělat skvělý dojem a celá naše stáž byla velice inspirativní pro všechny zapojené strany, byly domluveny další kroky vedoucí ke spolupráci a sdílení mezi našimi školami. Pevně věříme, že ještě v letošním školním roce přivítáme zástupce z Velké Británie na naší Májovce.

Článek o naší návštěvě v Newsletteru canterburské školy.


Všem pedagogům, vedení školy i žákům, kteří se zapojili do našeho programu, patří obrovské díky!!! Zvláštní poděkování paní Kate Hummel, která nám pomáhala se zajištěním aktivit ve městě Canterbury.

Rozhovor s naší paní ředitelkou o této cestě bude zveřejněn v příštím čísle Majáku.


Těšíme se na Vaši návštěvu v České republice.


156 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page