top of page

Pracoviště výchovného poradenství poskytuje konzultace žákům, rodičům i pedagogům po předchozí osobní nebo telefonické domluvě v kabinetě výchovné poradkyně. Poradenství je v době mimořádných opatření upřednostňováno emailem nebo telefonicky (kontakty jsou uvedeny níže).

Prvořadými úkoly výchovné poradkyně je vedení Školského poradenského pracoviště, péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy a kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků.

V této části webových stránek budeme pravidelně poskytovat aktuální informace.

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Kde hledat informace...

  • www.atlasskolstvi.cz

  •  www.infoabsolvent.cz

  • Atlas školství pro Moravskoslezský kraj – obdrží každý žák ​

  • návštěva IPS ÚP v Karviné 

  • prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji 

  • DOD – dny otevřených dveří​

  • webové stránky SŠ

Testy profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna Havířov

TELEFON: 597 582 372

WEBOVÉ STRÁNKY: www.pppkarvina.cz

návštěvu nutno objednat

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Konzultační hodiny:

 

Úterý 14.00-15.00 hod

Výchovnou poradkyni můžete prosím kontaktovat emailem nebo telefonicky. 

KONTAKTY:

Mgr. Magdaléna Kolasová (výchovná poradkyně)

tel.: 702 196 407

email: mkolasova@zs1maje.cz

Mgr. Markéta Kohutková (kariérní poradkyně)

email: mkohutkova@zs1maje.cz

Volba studijního oboru

Výchovné poradenství 

Studenti, kteří zkoušky

Přijímací řízení na střední školy
pro školní rok 2024/2025

Aktuální informace k  přijímacímu řízení na SŠ 2024 

Úpravy procesu přijímacího řízení na střední školy se neobejdou bez novelizace školského zákona a provádějícího právního předpisu, tedy vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle aktuálního předpokladu by na přelomu září a října 2023 měla být schválena odpovídající novelizace školského zákona a do 15. 1. 2024 má být připraven funkční informační systém tak, aby mohl začít jeho provoz. Digitalizace přijímacích zkoušek by měla na SŠ přinést řadu změn.

Jedná se zejména o:

navýšení počtu přihlášek na střední školy ze dvou na tři (platí pro maturitní i nematuritní obory v součtu)

- možnost podat přihlášku elektronicky

- závazné prioritní seřazení škol na přihlášce (žák bude přiřazen systémem na první školu v pořadí, kde může být přijat a nemůže si zvolit jinou)

- zrušení zápisových lístků

- dva termíny JPZ pro všechny žáky hlásící se na maturitní obory (i ti, kteří se hlásí na 1 maturitní obor)

- druhé kolo centrálně řízené fungující úplně stejně jako první

Termíny

Termíny vyhlášené MŠMT jsou platné bez ohledu na schválení novely. Principy vytváření testů a jejich hodnocení se také nemění.

  • 1. termín – 12. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání

  • 2. termín – 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání

Jak vyplnit přihlášky na střední školy - videonávod

bottom of page