top of page

Pracoviště výchovného poradenství poskytuje konzultace žákům, rodičům i pedagogům po předchozí osobní nebo telefonické domluvě v kabinetě výchovné poradkyně. Poradenství je v době mimořádných opatření upřednostňováno emailem nebo telefonicky (kontakty jsou uvedeny níže).

Prvořadými úkoly výchovné poradkyně je vedení Školského poradenského pracoviště, péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy a kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků.

V této části webových stránek budeme pravidelně poskytovat aktuální informace.

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Kde hledat informace...

 • www.atlasskolstvi.cz

 •  www.infoabsolvent.cz

 • Atlas školství pro Moravskoslezský kraj – obdrží každý žák ​

 • návštěva IPS ÚP v Karviné 

 • prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji 

 • DOD – dny otevřených dveří​

 • webové stránky SŠ

Testy profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna Havířov

TELEFON: 597 582 372

WEBOVÉ STRÁNKY: www.pppkarvina.cz

návštěvu nutno objednat

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Konzultační hodiny:

 

Úterý 14.00-15.00 hod

Výchovnou poradkyni můžete prosím kontaktovat emailem nebo telefonicky. 

KONTAKTY: Mgr. Magdaléna Kolasová

tel.: 702 196 407

email: mkolasova@zs1maje.cz

Volba studijního oboru

Výchovné poradenství 

Studenti, kteří zkoušky

Přijímací řízení na střední školy
pro školní rok 2022/2023

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce 

Přihlášky

 • 2 přihlášky​​

 • za vyplnění přihlášek a jejich odevzdání na SŠ zodpovídají rodiče​

 • odevzdat do 1. 3. 2023

 • do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022

Jednotná přijímací zkouška (jen pro maturitní obory)

 • písemný test z českého jazyka a literatury ​a písemný test z matematiky​

 • ​přípravu testů, jejich distribuci, zpracování ​a hodnocení výsledků zajišťuje CERMAT

 • ​zkoušku může uchazeč konat dvakrát

 • 1. termín – bude upřesněno dle pokynů MŠMT 
  pro čtyřleté obory vzdělávání​

 • 2. termín – bude upřesněno dle pokynů MŠMT
  pro čtyřleté obory vzdělání​

Přijímací zkouška u oborů s výučním listem

 • přijímací zkoušky se nekoná

 • ředitel střední školy rozhoduje podle studijních výsledků z 8. ročníku a z 1. poloviny 9. ročníku

Povinná lékařská prohlídka (PLP)

 • vyžaduje většina studijních oborů​​

 • formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče  je ke stažení na webových stránkách dané střední školy​

 • nutno ověřit u lékaře a přiložit k přihlášce​

Kritéria přijímacího řízení

 • zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna 2023 na webových stránkách střední školy

Kritéria:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání​

 • výsledky jednotné zkoušky (pokud jsou součástí přijímacího řízení, podílí se min. 60 %)​

 • další skutečnosti (výsledky olympiád, vědomostních soutěží, …)

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

 • koncem dubna 2023 budou zveřejněny výsledky na webových stránkách příslušné střední školy

 • ředitel střední školy rozesílá poštou pouze rozhodnutí o nepřijetí žáka​

 • pokud se žáci neumístí v 1. kole přijímacího řízení postupují do dalších kol přijímacího řízení

Zápisový lístek

 • vydává základní škola proti podpisu zákonného zástupce​

 • stvrzuje úmysl žáka vzdělávat se na dané střední škole ​

 • nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí​

 • lze uplatnit jen jednou, neplatí v případě odvolání

Odvolací řízení

 • proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce podat odvolání​

 • do 3 pracovních dnů (od doručení rozhodnutí o nepřijetí)​

 •  obsah odvolání: viz. Atlas školství 2023/2024

ZŠ 1. máje nabízí možnost vyplnění přihlášek na SŠ

 • formulář k vyplnění přihlášky ​(web. školy – výchovné poradenství)​

 • do konce ledna 2023 odevzdání vyplněných přihlášek žákům, příp. rodičům​

 • zpoplatněno 50 Kč / přihláška​

Vzory přihlášek

Přihláška SŠ.png
71049147600_800_800_wm_fit.jpg
bottom of page