top of page

Vzdělávání

1. ROČNÍKY

Nejdůležitější informace pro zvládání přestupu z MŠ na ZŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Hlavní myšlenka našeho školního vzdělávacího programu

HODINOVÁ DOTACE

VÝUKY

Učební plán pro 1. a 2. stupeň ZŠ 1. máje

MATEMATICKÁ TŘÍDA

Matematicko-přírodovědná třída od 6. ročníku pro žáky nejen z Havířova

ŠVP

Školní vzdělávací program BRÁNA ŽIVOTA

Vážení rodiče,je mou milou povinností Vám jako rodičům našeho žáka poskytnout základní informace o realizované školské reformě. V současnosti je reforma uváděna na naší škole v tomto školním roce v 1. a 6. třídách a je realizována podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vytvořeného pedagogy naší školy a nazvaného „Brána života“. Náš ŠVP vychází jak z dlouholetých tradic naší školy, kdy klade důraz na přírodovědnou oblast vzdělávání, tak se také zaměřuje na kvalitní jazykovou vybavenost vašeho dítěte a užívání moderních informačních

a komunikačních technologií. 

 

Školskou reformu chápejte jako nevyhnutelnou reakci na společenské potřeby, které vznikly v průběhu posledních patnácti let, kdy došlo k prudké expanzi v oblasti informačních technologií. Výzkumy prokazují, že celosvětový objem přístupných informací každému z nás, tedy i vašemu dítěti, se každých osm dnů zdvojnásobuje. Jistě nám tedy dáte za pravdu, že připravit a vybavit vaše dítě na vstup do světa revoluce informačních technologií je a bude možné pouze za pomoci nových a účinnějších metod. 

 

Vaše dítě a současně náš žák se v dnešním světě informačního tlaku médii musí naučit rozhodovat vybrat informaci, která je pro něho důležitá a potřebná. Vaše dítě se tak stane spolu s námi tvůrcem vlastního poznání. 

 

Vyučování bude vycházet ze schopností a zkušeností vašeho dítěte. Učitel tedy nesděluje pouze hotové poznatky, ale připravuje situace, v nichž žáci samostatně nebo ve skupinách hledají a pracují s informacemi a vlastním přičiněním se dobírají k výsledku. To, co bylo nedávno vnímáno jako vyrušování, napovídání či opisování, se dnes do určité míry stalo principem vzájemného učení a rozvoje dovedností. 

 

Úkolem nás učitelů není tedy vašim dětem pouze sdělovat množství informací, ale pomáhat žákům utvářet a postupně rozvíjet jejich klíčové kompetence. Pojem klíčová kompetence (jiným slovem jeho způsobilost) je ústředním pojmem celé reformy školství a znamená souhrn znalostí, dovedností, postojů a schopností dítěte.

V základním vzdělávání by si žák měl osvojit kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální

a personální, občanské a pracovní. 

 

Na závěr zjednodušeně můžeme říci, že vaše dítě v životě nepotřebuje až tolik konkrétně naučených faktů

a vědomostí jako spíše sociální, komunikační, pracovní a jiné dovednosti. Přizpůsobivost vašeho dítěte měnícím se podmínkám, jeho schopnost jednání s ostatními apod. bude spoluvytvářet jeho životní úspěšnost. 

 

My učitelé víme, kam vaše dítě vedeme. Důvěřujte nám, spolupracujte aktivně s námi. Pojďte společně se svými dětmi cestou objevů, poznání a vlastního rozvoje. 

 

Za to vám bude patřit naše poděkování. 

Rady pro rodiče našich prvňáčků

Prvňáčci

Hodinová dotace výuky

"učební plán"

Učební plán

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

(neznámý autor)

Matematická třída
bottom of page