top of page

Mimořádné opatření MZ ČR - koronavir

Informace ZŠ 1. máje Havířov

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

 • od 11. 3. 2020 byla přerušena výuka žáků a přerušena další činnost školy související s výchovou a vzděláváním na naší základní škole,

 • od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků, kteří se připravují k přijímacímu řízení na středních školách;

 • od 25. 5. 2020 probíhají výchovně-vzdělávací aktivity pro žáky I. stupně (dobrovolná účast žáků);

 • od 8. 6. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně pro doplnění klasifikace a úkolů, které byly součástí vzdělávání na dálku;

 • 22. 6. 2020 - uzavření závěrečné klasifikace za školní rok 2019/2020,

 • MATEMATICKÉ TŘÍDY 2020/2021 - podání přihlášky do 18. 6. 2020, přijímací řízení proběhne 22. 6. 2020.

 

 

 

ROZVRH HODIN on-line vzdělávání S PODĚKOVÁNÍM RODIČŮM NALEZNETE - ZDE.

INFORMACE K OBNOVENÍ ČINNOSTI ŠKOLY OD 11. 5. A 25. 5. 2020 SLEDUJTE V NAŠICH AKTUALITÁCH.

PODKLADY K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍ ROKU 2019/2020:

 • Hodnocení žáků proběhne dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. - k dispozici ZDE.

 • Podklady pro hodnocení žáků na ZŠ 1. máje Havířov naleznete - ZDE.

POKYNY K PLNĚNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ 

PRO ŽÁKY II. STUPNĚ A ŽÁKY I. STUPNĚ, KTEŘÍ NENASTOUPÍ K PREZENČNÍ VÝUCE OD 25. 5. 2020

 • Aktuální stav nelze chápat jako vyhlášení prázdnin pro žáky! Je tedy nutné, aby všichni žáci školy plnili zadané úkoly, které jsou zadány přes systém Bakaláři, e-maily nebo osobně vyučujícími ve škole během výuky.  

 • Všechny zákonné zástupce našich žáků žádáme, aby dohlíželi na plnění zadaných domácích úkolů a pokynů našich vyučujících.

 • Pokud mají žáci své učebnice nebo jiné potřebné materiály v budově školy, domluví se se svým třídním učitelem a ten vše potřebné předá na vrátnici školy (vrátnice je otevřena denně v čase 8.00-12.00 hodin).

 • S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit.

 

DALŠÍ MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

 • Výukové materiály FRED https://fred.fraus.cz/ 

  • databáze on-line výukových materiálů, pracovních listů, videí apod.​

 • Škola s nadhledem​ - https://www.skolasnadhledem.cz/

  • zábavné on-line procvičování "od základky po střední"​

 • Nová školahttp://www.novaskolabrno.cz/produkty/interaktivni-ucebnice/​

 • Učebnice online http://ucebnice.online/​

  • multimediální učebnice zdarma ke stažení​

  • Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

 • Učebnice FRAUS - odkaz zde

 • Matematika pro 1. - 5. třídy onlinehttp://www.matyskova-matematika.cz/​

  • výuková videa, která vás provedou výukou matematiky 1. - 5. třídy​

  • Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 • Matika.in - matematika pro 1.-9. ročník základních škol hravou formou

 • Onlinecvičení.cz - český jazyk a matematiku lze procvičovat on-line:

 • Školákov.eu - pro žáky prvního stupně ZŠ 

AKTUÁLNĚ VE ŠKOLE

Všechny činnosti probíhající v budově naší základní školy jsou plně v souladu s veškerými bezpečnostními opatřeními souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem. Prosíme všechny, kteří v tomto období navštíví budovu školy, aby dodržovali veškerá nařízení epidemiologů a využívali roušky nebo podobné ochranné prostředky. V případě nedodržení těchto pravidel nebudete do školy vpuštěni.

Aktuálně...:

 • ve škole jsou aktuálně vyřizovány záležitosti týkající se ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let 

  • sekretariát školy - každý den v čase 8.00-12.00 hodin​,

 • vyučující připravují a posílají materiály a úkoly pro domácí přípravu žáků,

 • vyučujeme více než 100 on-line hodin,

 • probíhá intenzivní desinfekce všech prostor školy,

 • pro naše současné i budoucí žáky zvelebujeme prostory školy a instalujeme nové prvky školní zahrady,

 • od 16. 3. do 25. 3. jsme zrealizovali rozsáhlý projekt rekonstrukce šaten pro žáky II. stupně.

Video se střípky z on-line výuky (autorka Mgr. Pastyříková):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující příspěvek dokládá původní část rekonstrukce šaten:

 

bottom of page