top of page

Září na Májovce

Tak a máme za sebou první měsíc školního roku. No a co Vám budeme povídat, září je snad "nejrychlejším" měsícem ze všech. První dny jsou vždy plné adaptace, zážitků z letních prázdnin a seznamování se s novými předměty, vyučujícími a spolužáky. Jakmile se ovšem všichni ve škole po prázdninách rozkoukáme, rozběhne se maraton deseti měsíců ve školních lavicích naplno.

 

Letos máme ve škole rekordních 28 tříd s neméně rekordním počtem 650 žáků.

O naše žáky každodenně bude celý školní rok pečovat celkem 70 zaměstnanců školy:

  • 44 pedagogů,

  • speciální pedagožka a 9 vychovatelek a asistentek pedagogů,

  • 16 nepedagogických pracovníků.

Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy pro našich 70 nových prvňáčků..


 

Zásadní změnu vlastní výuky již od prvních školních dní zaznamenala řada našich tříd. Nově se totiž od září v osnovách objevuje předmět informatika se zaměřením na programování a algoritmizace, který obsahově zásadně změnil svou koncepci a obsah učiva. Učit se nejen programovat, ale především logicky myslet, se tak budou děti již od 3. tříd. Právě k výuce tohoto nově koncipovaného předmětu se budou využívat iPady, Lego roboti nebo programovatelné berušky pro nejmenší žáčky. Mnoho dalších předmětů má upraven obsah vzdělávání v souladu s velkou celostátní revizí školních vzdělávacích programů. Jednotlivé termíny kroužků - zde.


V září naši žáci absolvovali řadu činností souvisejících nejen s vlastní výukou, kdy vznikaly první ročníkové projekty, nebo s adaptačními aktivitami. Proběhly lekce dramacentra, adaptační dny, první návštěvy knihovny, programy prevence nebo výuka na dopravním hřišti.

Fotogalerie z adaptačních aktivit - zde.


 

Třeťáčci začali navštěvovat lekce plavání a samozřejmostí bylo také zapojení žáků naší školy do prvních letošních soutěží. Již v září tak naši žáci převálcovali konkurenci nejen ve srovnání s jinými školami v našem městě, ale získali první úspěchy také na poli okresních soutěží. Konkrétně se jednalo o celkové vítězství v přespolním běhu družstev, kde nás skvěle reprezentovali žáci druhého stupně (vítězství přivezli chlapci z 6. a 7. tříd a také chlapci z 8. a 9. tříd, děvčata se mohou pochlubit úžasným 3. místem v obou věkových kategoriích). Článek z okresního kola v přespolním běhu - zde.

První letošní stupně vítězů v okresní soutěži.


Žáci 9. ročníků absolvovali tradiční historicko-zeměpisnou exkurzi do Osvětimi, kde si doplnili své znalosti k tematice druhé světové války.

Fotografie z exkurze v Osvětimi na našich sociálních sítích.


 

Ve dnech 29. a 30. září proběhla zahraniční stáž našich pedagogů ve Velké Británii. O úžasné návštěvě základní školy Blean Primary School a setkání s žáky dalších škol města Canterbury se můžete dočíst ve zvláštním příspěvku na našich webových stránkách - zde.

Snímek zachycující jednotlivé národy žáků navštěvujících základní školu v Canterbury.


 

Výuku v jednotlivých předmětech již od počátku září doplňují hodiny doučování, které jsou financovány z projektu Evropské unie (tzv. Národní plán obnovy) nebo další mimoškolní činnost. Právě školní kroužky jsou vždy od počátku školního roku tím nejlepším doplňkem vlastní výuky. V letošním roce probíhají kroužky souběžně s aktivitami školní družiny. Mezi mimo "družinkové" kroužky patří již více než 30 let redakční rada našeho školního časopisu Maják, kroužek programování Lego robotů, školní sbor nebo kroužek fotbalu.

Mimořádně pilně se do své práce vrhli již v září také žáci ze školního parlamentu, kteří již na nejbližší měsíce připravují nabitý harmonogram nových akcí.


 

Nově naši práci podpoří spolek rodičů a přátel školy, díky jejichž příspěvkům budou dotovány akce jednotlivých tříd, soutěže školního parlamentu nebo hromadné akce probíhající během celého školního roku. Již za měsíc září se nám podařilo pro účely Spolku Májovka vybrat přes 56.000 Kč. Odkaz na stránky spolku - zde.


Webové stránky Spolku Májovka s průběžně aktualizovaným zůstatkem našich finančních prostředků. 

Fotografie ze školních akcí i detailní příspěvky hlavních našich aktivit můžete sledovat v části Aktuality na našich webových stránkách. V této části je vždy každý týden aktualizován také týdenní plán celé školy.


179 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page