top of page

INFORMATIKA

Předmět Informatika je zařazen jako samostatný předmět od 4. do 8. ročníku, vždy 1 hodina týdně. Z disponibilní časové dotace byla použita 1 vyučovací hodina.

Předmět směřuje k chápání a zažití pojmů informatiky, k využití standardních funkcí počítače a jeho periferií, k využití různých typů SW, k schopnosti komunikovat pomocí odlišných komunikačních zařízení, k schopnosti vyhledávat, zpracovávat, třídit a využívat informace.

Výuka předmětu Informatika probíhá v počítačové učebně, která je vybavena 30 žákovskými počítači propojených v síti, žáci jsou na výuku zpravidla děleni.

bottom of page